1(6)08

Nauka innov. 2005, 1(6):60-68
https://doi.org/10.15407/scin1.06.60

В. Я. Петровський
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ

 

Модульні генератори тепла для житлових і виробничих приміщень

Розділ: Науково-технічні проекти “Програми співробітництва Національної академії наук України з Київською міською державною адміністрацією”
Мова статті: російська
Анотація: Інститут проблем матеріалознавства НАН України разом з НВП "Градієнт" розробили модульний генератор тепла, що базується на створеному новому тілі розжарювання та градієнтному керамічному матеріалі. Новий пристрій працює за принципом "теплового накачування" – підвищення інтенсивності теплового потоку за рахунок зворотного випромінювання. Це дозволяє при малій потужності, що споживається, реалізувати високу температуру поверхні, а за рахунок використання кераміки – високу променеву складову теплового потоку. Разом це привело до створення дешевого обігрівального приладу високої ефективності – 92 %. Нові прилади найефективнішим способом (променевим теплообміном, доля якого в тепловому потоці складає 54–57 %) передають вироблене тепло предметам та людям у приміщеннях. Нову систему обігріву легко пристосувати до теплових втрат будь-якого, навіть самого найменшого приміщення. Встановлено, що затрати на виготовлення та установку модульних генераторів тепла нового типу в 2–8 разів менші затрат на матеріали та монтаж радіаторної системи водяного опалення та в 1,3–6 раз менші, ніж на встановлення будь-якої іншої системи електроопалення, а їх експлуатаційні затрати порівняльні з затратами на експлуатацію газових бойлерів (для приміщень площею до 200 м2). Нові обігрівальні пристрої випробувані за різноманітних умов у різних регіонах України. Це малі виробничі підприємства в окремих будівлях, котеджі, станції обслуговування автомобілів, адміністративні споруди.
Ключові слова: модульні генератори тепла, керамічні, шарувато-градієнтні, енергозберігаючі, екологічні.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Брамсон М. А. Инфракрасное излучение нагретых тел. – М.: Наука, 1965.–223 с.
2. Альтгаузен А. П., Гутман М. Б., Малышев С. А. Низкотемпературный электронагрев. – М.: Энергия, 1968.–184 с.
3. Europ. Patent USA Int. Cl H05B 3/14, № 94917644.02211. Vitaly Petrovsky. The ceramic Heater Elements and their manufacturing technology.–From 30.09.1995
4. Петровский В. Я. Теплая компания (Электрические теплоизлучатели) // УПЖ.–2001. N 4.–С. 52–54.
5. Петровский В. Я. Горячий трикотаж (тканые нагревательные элементы для промышленности) // УПЖ.–2003. N 4.–С. 32–34.
6. Петровский В. Я. Сколько стоит "кило тепла"? // Энергосбережение и автоматизация.–2002. N 8. – С. 43–45; там же, N 9.–С. 46–49.
7. W. Pietrowski, A. Kielski. Ile kosztuje cieplo? // Materialy Ceramiczne.–2002. N 4.–S. 123–129.
8. Петровский В. Я. Энергосберегающие обогреватели для жилья и производства // В сб. "Науке –инновационный путь развития". – К.: КМДА, 2002.–С. 169–175.