1(6)10

Nauka innov. 2005, 1(6):80-83
https://doi.org/10.15407/scin1.06.80

В. В. Скороход1, І. А. Морозов1, Р. А. Морозова1, Т. В. Дубовик1, О. Д. Щербина1, І. С. Марценюк1, О. О. Купріянова1, С. К. Фомічов2, С. М. Мінаков2, Ю. І. Охай2, Ю. А. Плохіх2, А. С. Мінаков2
1 Інститут проблем матеріалознавства ім І. М. Францевича НАН України, Київ
2 Зварювальний факультет НТУУ "КПІ", Київ

 

Новітні технології порошкової металургії у зварювальному виробництві

Розділ: Науково-технічні проекти “Програми співробітництва Національної академії наук України з Київською міською державною адміністрацією”
Мова статті: українська
Анотація: Із застосуванням принципово нової технології обробки та насичення матеріалів газами було створено новий конкурентоздатний матеріал для виготовлення змінних інструментів у зварювальному виробництві – контактних наконечників для зварювальних пальників-напівавтоматів.
Ключові слова: порошкова металургія, водневотермічна обробка, контактний наконечник.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Скороход В. В., Солонин Ю. М., Уварова И. В. Химические, диффузионные и реологические процессы в технологии порошковых материалов.–К.: Наук. думка, 1990.–248 с.
2. Кислый П. С., Кузенкова М. А. Спекание тугоплавких соединений.–К.: Наук. думка, 1980.–196 с.
3. Гегузин Я. Е. Физика спекания.–М.: Наука, 1984. –312 с.
4. Скороход В. В., Солонин С. М. Физико-металлургические основы спекания порошков.–М.: Металлургия, 1984.–158 с.
5. Момонов А. М., Засыпкин В. В. // 2 Рос. Науч-техн. сем. "Водород в металлических материалах".–Москва, 13–14 декабря 1994: Матер. семин.–М.,1994.–С. 34.
6. Дмитрук В. В., Притула С. И. Токоподводящие мундштуки из порошковых материалов для сварочных горелок // Автоматическая сварка.–2005.–№ 3.–С. 45–47.