1(6)11

Nauka innov. 2005, 1(6):84-90
https://doi.org/10.15407/scin1.06.84

В. В. Христенко, Б. А. Кірієвський
Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, Київ

 

Перспективні методи дисперсного зміцнення сплавів на основі міді для виготовлення електродів контактного зварювання

Розділ: Науково-технічні проекти “Програми співробітництва Національної академії наук України з Київською міською державною адміністрацією”
Мова статті: російська
Анотація: Розглянуто метод зміцнення сплавів вкрапленнями, що утворюються в рідкому стані. Він базується на використанні металічних систем з обмеженою взаємною розчинністю компонентів у рідкому стані. Процес отримання зміцнювальних вкраплень базується на утворенні в розплаві тонкодисперсної емульсії та фіксації такої будови сплаву в твердому стані. Розглянуті два види сплавів на основі міді: сплави, зміцнені дисперсними вкрапленнями, які утворюються в рідкому стані, та дисперсійно твердіючі сплави, додатково зміцнені вкрапленнями, які утворюються в рідкому стані.
Ключові слова: розплав, емульсія, зміцнення, вкраплення, структура.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Кириевский Б. А. Влияние неоднородностей в расплаве на структурообразование и современные технологии получения литых сплавов // Процессы литья.–1998. № 3, 4.–С. 68–75.
2. Кириевский Б. А., Трубаченко Л. Н., Христенко В. В. Формирование литой структуры в сплавах системы Cu–Cr–Fe–C, характеризующихся наличием двухфазной области жидкого состояния // Процессы литья.–2001. № 2.–С. 84–89.
3. Кириевский Б. А., Трубаченко Л. Н., Христенко В. В. Влияние технологических параметров на формирование литой структуры в сплавах системы Cu–Cr–Fe–C, характеризующихся наличием двухфазной области жидкого состояния // Процессы литья.–2001. № 4.–С. 52–56.
4. Кириевский Б. А., Середенко В. А., Середенко Е. В., Христенко В. В. Особенности получения литейных сплавов со структурой замороженной эмульсии // Металл и литье Украины.–2001.№ 12.–С. 3–5.
5. Кириевский Б. А., Христенко В. В. Создание новых и усовершенствование существующих сплавов системы Cu–Cr–Fe–C с улучшенными свойствами // Металлургия машиностроения.–2002.№ 5.–С. 24–30.
6. Христенко В. В., Кириевский Б. А. Новые композиционные сплавы на основе меди и технологические параметры получения литых заготовок // Материалы VII семинара "Моделирование в прикладных научных исследованиях". – Одесса: ОГПУ.–2000.–С. 8.
7. Kyryyevsky B. A., Dubodelov V. I., Seredenko V. A., Seredenko H. V., Khristenko V. V. The new composite cast alloys copper based and technological peculiarities of processing // Proc. Second International Conf. on Processing Materials for Properties PMP 2000. – San Francisco (USA).–2000.–P. 1049–1051.
8. Христенко В. В. Литые электроды из сплавов системы Cu–Cr–Fe–C // Литейное производство.–2003. № 8.–С. 30–31.
9. Кириевский Б. А., Трубаченко Л. Н. Новые дисперсноупрочняемые бронзы и технология получения из них литых заготовок // Процессы литья.–2004. № 4.–С. 61–65.