1(6)12

Nauka innov. 2005, 1(6):91-101
https://doi.org/10.15407/scin1.06.91

В. П. Сергєєв
Науково-дослідна лабораторія базальтових волокон Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ

 

Базальтові волокнисті матеріали та композити на їх основі – матеріали ХХІ століття

Розділ: Науково-технічні проекти “Програми співробітництва Національної академії наук України з Київською міською державною адміністрацією”
Мова статті: українська
Анотація: Проведено аналіз мінерально-сировинної бази гірських порід різних регіонів світу як однокомпонентної сировини для виготовлення базальтоволокнистих матеріалів та композитів на їх основі. Показана важливість організації виробництва базальтоволокнистих матеріалів та перспективність їх використання для вирішення економічних проблем України: будівництво, комунальне господарство, будівництво доріг, спеціальна техніка. Проаналізовані властивості базальтових неперервних волокон в порівнянні із скляними волокнами типу Е та високомодульними волокнами типу УМ-31А. Приведені принципові блок-схеми способів формування базальтових волокон та визначені сфери їх використання для виготовлення композитів на полімерних та неорганічних в'яжучих. Презентована уніфікована тара із склобазальтових композитів для зберігання та транспортування боєприпасів, показані техніко-економічні переваги даної тари в порівнянні із стандартною дерев'яною тарою. Визначено, що базальтоволокнисті матеріали, композити та вироби на їх основі є комерційними об'єктами, які потребують науково-технічного супроводження шляхом проведення фундаментальних та прикладних досліджень з метою оптимізації виробництва за показниками ціна/якість. Науково-технічні розробки мають інноваційний характер.
Ключові слова: гірські породи, базальтові волокнисті матеріали, композити, тара, експлуатаційні характеристики.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Трефилов В. И., Махова М. Ф., Джигирис Д. Д., Сергеев В. П., Мищенко Е. С., Горбачев Г. Ф., Козловский П. П., Бочарова И. Н. Промышленность строительных материалов. Сер. 6. Промышленность полимерных, мягких кровельных и теплоизоляционных строительных материалов. Минерально-сырьевая база горных пород Украины для производства волокон // ВНИИЭСМ. – М., 1992.–Вып. 2.
2. Трефілов В. І., Сергєєв В. П., Махова М. Ф. та ін. Скло для скловолокна // Патент № 11017 (СОЗС) від 24.02.1993 р.
3. Трефілов В. І., Сергєєв В. П., Махова М. Ф. Спосіб виготовлення неперервного волокна із розплаву гірських порід // Патент № 21887 (СОЗС 37/01) від 24.02.1993 р.
4. Трефілов В. І., Сергєєв В. П., Евгеньєв В. М. та ін. Ванна піч для одержання розплаву із гірських порід // Патент № 19367 (СЩЗВ 5/04) від 24.02.1993 р.
5. Трефілов В. І., Польовий Р. П., Сергєєв В. П. Спосіб одержання неперервних волокон із розплаву базальтових гірських порід // Патент № 5377 (СОЗВ 37/01) від 20.05.2000 р.
6. Сергєєв В. П., Кліпов В. Д., Лужанський Г. О. Тара для виробів складної форми // Патент №7771 UA (F42В39/00) від 29.01.1999 р.
7. Сергеев В. П., Клипов В. Д., Лужанский Г. А. Тара для изделий сложной формы // Патент № 2198832 RU (F42B39/00) от 29.01.2001 г.