1(6)13

Nauka innov. 2005, 1(6):102-106
https://doi.org/10.15407/scin1.06.102

В. П. Боюн
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Київ

 

Інформаційні і вимірювальні відеопроцесорні пристрої та області їх застосування

Розділ: Науково-технічні проекти “Програми співробітництва Національної академії наук України з Київською міською державною адміністрацією”
Мова статті: українська
Анотація: Розглянуті особливості відеосистем реального часу, принципи їх побудови та області застосування.
Ключові слова: системи реального часу, динамічна інформація, відеосенсор з програмованими параметрами зчитування, попередня обробка зображень, інтелектуальна відеокамера, відеопроцесорний пристрій.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Боюн В. П. Динамическая теория информации. Основы и приложения.–К.: Изд. ИК НАНУ, 2001.–326 с.
2. Боюн В. П. Интеллектуальные видеокомьютерные системы и устройства // Міжнар. наук. конференція, присвячена 100-річчю з дня народження акад. С. О. Лебедєва–Київ, 2003: Матер. конф.–К.: Вид. РННЦ "ДІНІТ", 2003.–С. 100–111.
3. Боюн В. П. Интеллектуальные видеосистемы. Информационные основы и принципы построения // Міжнар. конференція з індуктивного моделювання.–Львів, 2002: Праці в 4-х томах, т. 1, ч.1.–Львів: Вид. Державаного НДІ інформаційної інфраструктури, 2002.–С. 24–30.
4. Боюн В. П. Интеллектуальные видеокомьютерные системы и устройства // Інноваційні технології.–2003, № 2–3.–С. 124–131.
5. Боюн В., Сабельников Ю. Интеллектуальная видеокамера // Электронные компоненты и системы.–2002, № 2.–С. 33–35.
6. Боюн В., Возненко Л., Малкуш И. и др. Видеокомпьютерный комплекс для наблюдения за динамическими объектами // Электронные компоненты и системы.–2003, № 11.–К.: VD MAIS.–С. 34–35.