1(6)14

Nauka innov. 2005, 1(6):107-116
https://doi.org/10.15407/scin1.06.107

В. І. Кашковський, В. П. Кухар
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ

 

Способи знешкодження високотоксичних стоків звалищ твердих побутових відходів

Розділ: Науково-технічні проекти “Програми співробітництва Національної академії наук України з Київською міською державною адміністрацією”
Мова статті: українська
Анотація: Робота присвячена вирішенню важливої екологічної проблеми – знешкодженню високотоксичних стоків міських звалищ твердих побутових відходів. Для знешкодження концентрованого залишку (концентрату), одержаного після очищення фільтрату, розроблено одностадійну технологію перетворення його у твердий, практично водонерозчинний матеріал, котрий пропонується утилізувати на території звалища шляхом пересипання ним шарів побутового сміття. Розроблено спосіб зміни агрегатного стану фільтрату – продукту розкладу органічної складової сміття шляхом перетворення його в гелеподібний, а потім і в твердий водонерозчинний стан. Запропоновано технологічне вирішення впровадження у промисловість розробленого способу.
Ключові слова: побутові відходи, фільтрат, концентрат, знешкодження, водонерозчинний матеріал, технологія.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Смирнов Н. Н. Экология биосферной катастрофы. –М.: Знание, 1988.–64 с.
2. Барабаш М. Б., Баштанник В. П., Лях И. А. Экологические проблемы Украины: вопросы и ответы. – К.: Знание, 1989.–48 с.
3. Investigation of the stability of hardened slag paste for the stabilization of wastes containing heavy metal ions // Rha Chong Yoon, Kang Seong Keun, Kim Chang Eun.–2000.–v. 70.–№ 3.–pp. 255–267.
4. Pat. USA N 5569153, A62D 003/00; G21F 009/34. Method of immobilizing toxic materials and resultant products // Mallow, William A., Young, Robert D.  Publ. 29.10.1996.
5. Pat. USA N 5976244, B09B 003/00; A62D 003/00. Fixation of hazardous wastes and related products // Mallow, William A.  Publ. 2.11.1999.
6. Безрук В. М., Гурячков Н. Л., Луканина Т. М. Укрепленные грунты. – М.: Транспорт, 1982.–230 с.
7. Соколович В. Е. Химическое закрепление грунтов. – М.: Стройиздат, 1980.–118 с.
8. Халикулов А. И., Ибрагимов М. Н. Химия в строительстве. – Ташкент: Узбекистан, 1983.–134 с.
9. Ржаницын Б. А. Химическое закрепление грунтов в строительстве. – М.: Стройиздат, 1986.–264 с.