2014.10(2)

Світ інновацій

VІ Міжнародний форум «Комплексне забезпечення лабораторій»
Мова статті: українська
Nauka innov. 2014, 10(2):5-7
https://doi.org/10.15407/scin10.02.005
Анотація | Повний текст (PDF)

В.Б. Москаленко, С.М. Данильченко, О.О. Дрозденко, В.Ю. Сторіжко, В.Д. Чіванов, І.Г. Чижов
Стан та перспективи розвитку центру прискорювальної мас-спектрометрії Інституту прикладної фізики НАН України
Мова статті: російська
Nauka innov. 2014, 10(2):8-18
https://doi.org/10.15407/scin10.02.008
Анотація | Повний текст (PDF)
    
С.М. Романов
Обладнання компанії Intertech для лабораторного аналізу та наукових досліджень
Мова статті: російська
Nauka innov. 2014, 10(2):19-26
https://doi.org/10.15407/scin10.02.019
Анотація | Повний текст (PDF)
    
В.М. Пугач
Позиційно-чутливий кремнієвий детектор для рентгенівської дифрактометрії швидкоплинних процесів
Мова статті: українська
Nauka innov. 2014, 10(2):27-32
https://doi.org/10.15407/scin10.02.027
Анотація | Повний текст (PDF)
    
О.Б. Сухомлинов
Нові дослідницькі прилади корпорації Shimadzu
Мова статті: російська
Nauka innov. 2014, 10(2):33-39
https://doi.org/10.15407/scin10.02.033
Анотація | Повний текст (PDF)
    
С.І. Мірошниченко, О.А. Невгасимий
Багатосенсорні цифрові рентгенівські приймачі
Мова статті: російська
Nauka innov. 2014, 10(2):40-48
https://doi.org/10.15407/scin10.02.040
Анотація | Повний текст (PDF)
    
М.С. Бродин, В.Т. Весна, В.Я. Дегода, І.Л. Зайцевський, Б.В. Кожушко
Двоенергетичний напівпровідниковий детектор рентгенівського та гамма-випромінювання
Мова статті: українська
Nauka innov. 2014, 10(2):49-54
https://doi.org/10.15407/scin10.02.049
Анотація | Повний текст (PDF)
    
С.В. Нємова
Підготовка зразків для просвічуючої та скануючої електронної мікроскопії: нові установки від Leica Microsystems для нанесення покриттів
Мова статті: російська
Nauka innov. 2014, 10(2):55-60
https://doi.org/10.15407/scin10.02.055
Анотація | Повний текст (PDF)
    
О.В. Верцанова
Рішення науково-дослідних задач за допомогою настільного скануючого електронного мікроскопа Phenom ProX
Мова статті: російська
Nauka innov. 2014, 10(2):61-63
https://doi.org/10.15407/scin10.02.063
Анотація | Повний текст (PDF)
    
С.В. Хохлов, М.А. Смирний
Сучасне аналітичне обладнання компанії «Термо Техно ЛЛС» для наукових досліджень та промислових лабораторій
Мова статті: російська
Nauka innov. 2014, 10(2):64-69
https://doi.org/10.15407/scin10.02.064
Анотація | Повний текст (PDF)
    
К.В. Ружицька, А.А. Дужак
Технічні рішення компанії Agilent Technologies як ефективний інструмент визначення та моніторингу параметрів харчових продуктів
Мова статті: російська
Nauka innov. 2014, 10(2):70-74
https://doi.org/10.15407/scin10.02.070
Анотація | Повний текст (PDF)
    
М.М. Герцюк, T. Ковальчук, K. Капрал, Г.В. Лисиченко
Використання двомірної газової хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням для визначення складу продуктів піролізу з відпрацьованих автомобільних шин
Мова статті: українська
Nauka innov. 2014, 10(2):75-78
https://doi.org/10.15407/scin10.02.075
Анотація | Повний текст (PDF)
    
В.М. Воєвода, Д.О. Меленевський, А.Г. Держипольський
Використання портативних раманівських спектрометрів для експрес-контролю виробничих процесів та аналізу у польових умовах
Мова статті: українська
Nauka innov. 2014, 10(2):79-82
https://doi.org/10.15407/scin10.02.079
Анотація | Повний текст (PDF)
    
І.О. Косско, Д.М. Пашин, М.І. Валітов
Особливості вживання поєднаної системи ТГА-ДСК-ІК-ГХМС, трансферної лінії TL-9000 для аналізу органічних об'єктів
Мова статті: російська
Nauka innov. 2014, 10(2):83-86
https://doi.org/10.15407/scin10.02.083
Анотація | Повний текст (PDF)
    
Т. Арутюнян
Кращі університети світу 2012-2013 рр. за версією журналу Times Higher Education і перспективи розвитку науки у Вірменії
Мова статті: англійська
Nauka innov. 2014, 10(2):87-90
https://doi.org/10.15407/scin10.02.087
Анотація | Повний текст (PDF)
    
Інноваційно-орієнтовані проекти
Мова статті: українська
Nauka innov. 2014, 10(2):91-101
https://doi.org/10.15407/scin10.02.091
Анотація | Повний текст (PDF)

 

Інформаційний розділ

Наші автори
Nauka innov. 2014, 10(2):102-103
Повний текст (PDF)