11(1)04

Nauka innov. 2015, 11(1):17-21
https://doi.org/10.15407/scin11.01.017

М.В. Новіков 
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ

 

Трансфер наукомістких технологій – основа економічного відродження України

Розділ: До 10-річчя журналу
Мова статті: українська
Анотація: Економічне відродження України можливе тільки завдяки широкому промисловому та соціальному запровадженню накопиченого потенціалу результатів дослідницької роботи українських вчених. Успіх цієї роботи залежить від організації та стимулювання державно-приватного партнерства на різних рівнях — від уряду до інститутів НАН України.
Ключові слова: трансфер технологій, надтверді матеріали, інновації, інвестиції, фінансування, державно-приватне партнерство.