11(1)05

Nauka innov. 2015, 11(1):22-25
https://doi.org/10.15407/scin11.01.022

Ю.О. Нікітін , В.Г. Рукас-Пасічнюк
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ

 

Розвиток інноваційного потенціалу наукової організації України як результат участі у проекті 7 Рамкової програми Європейського Союзу

Розділ: До 10-річчя журналу
Мова статті: українська
Анотація: Розглянуто успішний досвід участі Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Національної академії наук України в проекті «Старт» (контракт № 295003) 7-ї рамкової програми Європейського Союзу, що справило позитивний вплив на підвищення інноваційного потенціалу наукових досліджень та впровадження інноваційних розробок інституту в економіку України та Європи.
Ключові слова: інтеграція Україна–ЄС, науково-дослідна організація, інноваційна діяльність, проект 7 рамкової програми.

Література:
1. Гайдуцький П. Україна—ЄС: проблеми інтеграції. Електронний ресурс: http://gazeta.dt.ua/international/ukrayina-yes-problemi-integraciyi-_.html.
2. Статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2012 році». —Державна служба статистики України. — 2013. — С. 287.
3. Статистичний збірник «Україна у цифрах 2013 Державна служба статистики України. — 2014. — С. 239.
4. Колотюк О.І., Татарчук Р.П. Інноваційна «пасивність» українських підприємств на сучасному етапі: причини, наслідки та шляхи подолання // Вісник НТУ «ХПІ». — 2013. — № 22(995). — С. 33—37.
5. Нікітін Ю.О., Басюк Т.В. 7 рамкова програма Європей ського Союзу як інструмент наукового та технологічного розвитку наукової організації // Інструментальний світ. — 2012. — № 3—4 (55—56). — С. 18—20.
6. Нікітін Ю.О., Рукас-Пасічнюк В.Г. На шляху до Європейського дослідницького простору: програми Європейського союзу як чинник інноваційного розвитку наукової організації // Інструментальний світ. — 2013. — № 59—60. — С. 8—10.