11(1)08

Nauka innov. 2015, 11(1):40-48
https://doi.org/10.15407/scin11.01.040

З.Г. Піх 
Національний університет «Львівська політехніка», Львів

 

Наукові розробки Національного університету «Львівська політехніка»

Розділ: До 10-річчя журналу
Мова статті: українська
Анотація: Представлено розробки науковців Національного університету «Львівська політехніка» за останні п’ять років, що дають загальне уявлення про рівень наукового доробку та свідчать про здатність університету ефективно працювати відповідно до потреб ринкової економіки. Докладніше з науковими розробками Львівської політехніки можна ознайомитись на сайті nauka.lp.edu.ua.
Ключові слова: напівпровідникові матеріали, наноелектроніка, хімія, енергоощадність, інформаційні технології.