11(1)10

Nauka innov. 2015, 11(1):53-58
https://doi.org/10.15407/scin11.01.053

В.С. Лисенко1, С.О. Єгоров2, Т.В. Покшевницька3
1 Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ
2 Центр трансферу технологій Академії технологічних наук України, Київ
3 Національний транспортний університет, Київ

 

Розробка технологічних профілів для системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій

Розділ: До 10-річчя журналу
Мова статті: українська
Анотація: Розглянуто методологічні засади розробки технологічних профілів для «Системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій». Визначено, що головним принципом розробки технологічних запитів та пропозицій є дотримання методології та стандартів Європейської мережі «релей-центрів» (Innovation Relay Centers — IRC network, з 2008 року — EEN), Російської мережі трансферу технологій RTTN та Української мережі трансферу технологій UTTN.
Ключові слова: мережа трансферу технологій, система трансферу технологій, технологічний профіль, технологічний запит, технологічна пропозиція.

Література:
1. Лисенко В.С., Єгоров С.О., Грицай А.Я., Рудницький Є.А. Досвід створення в Україні національної інтегрованої системи трансферу технологій // Математичні машини і системи. — 2013. — № 1. — С. 76— 80.
2. Enterprise Europe Network [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://een.ec.europa.eu/services/technology-transfer.
3. Російська мережа трансферу технологій RTTN [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rttn.ru/about.
4. В.С. Лисенко, С.О. Єгоров. Передумови та методологічні основи створення і розвитку в Україні мережі трансферу технологій // Математичні машини і системи. — 2008. — № 1. — С. 46—51.
5. Методичні матеріали по підготовці технологічних пропозицій // Національна мережа трансферу технологій [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nttn.org.ua/?idm=5&lng=1.