11(1)13

Nauka innov. 2015, 11(1):78-85
https://doi.org/10.15407/scin11.01.078

В.І. Маруха2, В.П. Силованюк1, Я.А. Середницький2
1 Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львів
2 ДП Інженерний центр «Техно-Ресурс» НАН України, Львів

 

Створення поліуретанових і пінополіуретанових ін’єкційних матеріалів, їх дослідно-промислове виробництво, розробка і промислове впровадження технології зміцнення і відновлення роботоздатності пошкоджених будівельних конструкцій і споруд

Розділ: До 10-річчя журналу
Мова статті: українська
Анотація: Розроблено поліуретанові й пінополіуретанові плинні ін’єкційні матеріали, що не поступаються зарубіжним аналогам, та технологію зміцнення і відновлення роботоздатності пошкоджених тріщинами бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд. Створено нормативно-технічну документацію на ін’єкційні матеріали і технологічні процеси. Розроблено, змонтовано і освоєно на будівельних об’єктах діагностично-відновлювальний комплекс для реалізації зазначених вище технологій. Запроектовано й виготовлено устаткування, розроблено і освоєно технологію дослідно-промислового виробництва компонентів «А» і «Б» поліуретанових ін’єкційних матеріалів. Виготовлено їх дослідно-промислові партії. Відпрацьовано і впроваджено технологічні процеси приготування і застосування компонентів «А» і «Б» ін’єкційних матеріалів у виробничих умовах.
Ключові слова: ін’єкційні матеріали, поліуретанові та пінополіуретанові композиції, відновлення роботоздатності, будівельні споруди.

Література:
1. Panasyuk V.V. Injection technologies for the repair of damaged concrete structures / V.V. Panasyuk, V.I. Marukha,V.P Sylovanyuk. — Dordrecht: Heidelberg: NewYork: London: Springer, 2014. — 230 p.
2. Panasyuk V. Static and cyclic srtength a craked body which strengthened by injection technologies / V. Panasyuk, V. Sylovaniuk, V. Marucha // Acta mechanica and automatica. — 2007. — V. 1, № 1. — P. 85—88.
3. Маруха В.І. Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідниковий посібник / Під загальною редакцією В.В. Панасюка. Т. 12: Ін’єкційні технології відновлення пошкоджених споруд тривалої експлуатації / В.І. Маруха, В.В. Панасюк, В.П. Силованюк. — Львів: СПОЛОМ, 2009. — 262 с.
4. Маруха В.І. Розробка ін’єкційних технологій та створення комплексу пересувного устаткування для діагностики та відновлення роботоздатності бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд, що експлуатуються в умовах корозійно-механічного руйнування / В.І. Маруха, Я.А. Середницький, І.П. Гнип, В.П. Си ло ванюк // Наука та інновації. — 2007. — Т. 3, № 5. — С. 55—62.
5. Маруха В.І. Розробка та виготовлення дослідно-промислового устаткування та створення діючого цеху для випуску поліольних компонентів поліуретанових ін’єкційних матеріалів / В.І. Маруха, Я.А. Середницький, А.Т. Пічугін та ін. // Наука та інновації. — 2009. — Т. 5, № 5. — С. 17—24.
6. Маруха В.І. Розробка двокомпонентних полімерних матеріалів «холодного» тверднення та впровадження їх у промислове виробництво / В.І. Маруха, В.М. Федірко, Я.А. Середницький та ін. // Наука та інновації. — 2012. — Т. 8, № 5. — С. 49—56.
7. Голушкова Л. Вплив поліестерних та ізоціанатних складових на в’язкість поліуретанових композицій при їх поліконденсації / Л. Голушкова, І. Галань, М. Непріла, О. Гулай // Вісник Тернопільського ДТУ. — 2006. — Т. 11, № 1. — С. 31—37.
8. Середницький Я.А. Вплив структури поліефірного блока та ізоціанатних компонентів на властивості литтєвих поліуретанових еластомерів / Я. Середницький // Композиційні полімерні матеріали. — 2001. — № 2. — С. 45—50.