11(1)14

Nauka innov. 2015, 11(1):86-91
https://doi.org/10.15407/scin11.01.086

В.В. Гончарук, А.М. Байдачний, Д.Д. Кучерук, М.М. Балакіна
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Київ

 

Новітні технології й устаткування для отримання високоякісної питної води

Розділ: До 10-річчя журналу
Мова статті: українська
Анотація: Пропонується принципово нова концепція забезпечення населення України якісною питною водою. Концепція ґрунтується на системі автономних комплексів для очищення води в місцях безпосереднього її споживання. Розроблено автономні комплекси водопідготовки для колективного й індивідуального використання з біотестуванням і аналітичним контролем якості питної води. Вибір методів очищення водопровідної та інших вод до якості генетично безпечної здійснюється відповідно до її складу і базується на блочному принципі, що забезпечує можливість варіювання кількістю блоків залежно від складу вихідної води. Запропоновані технології й обладнання за собівартістю та комплексом проблем, які вирішуються, не мають аналогів у світі. Понад тисячу блочних установок «Вега» та знезаражуючих апаратів «Промінь» впроваджено в багатьох населених пунктах усіх регіонів України.
Ключові слова: водоочищення, питна вода, нова концепція, автономні комплекси, інноваційні проекти.

Література:
1. Гончарук В.В., Чернявская А.П., Жукинский В.М. и др. Экологические аспекты современных техгологий охра ны водной среды. — Киев: Наук. думка, 2005. — 399 с.
2. Гончарук В.В. Наука о воде. — Киев: Наук. думка, 2010. — 511 с.
3. Гончарук В.В., Мамченко А.В., Клименко Н.Е. и др. Перспективы развития фундаментальных и прикладных исследований в области физики, химии и биологии воды. — Киев: Наук. думка, 2011. — 407 с.
4. Патент України на винахід № 81375. Спосіб одержання питної води / Гончарук В.В., Кучерук Д.Д., Самсоні-Тодоров О.О., Остапенко В.Т., Кулішенко О.Ю. // Опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16.
5. Патент України на винахід № 85792. Побутовий фільтр періодичної дії / Гончарук В.В., Шарафутді нов А.М., Мамченко О.В., Кучерук Д.Д., Швиденко В.З. // Опубл. 25.09.2008, Бюл. №18.
6. Патент України на винахід № 92105. Установка очищення води / Гончарук В.В., Кучерук Д.Д., Байдачний О.М., Дроздович С.В., Балакіна М.М., Швиденко В.З. //Опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.
7. Патент України на Винахід № 92706. Спосіб кондиціювання природних вод за фторидами / Гончарук В.В., Балакіна М.М, Кучерук Д.Д., Швиденко В.З., Антоненко І.О. // Опубл. 25.08.2010, Бюл. №16.
8. Патент України на винахід № 101872. Спосіб одержання питної води / Гончарук В.В., Синяєва М.Б., Бадеха В.П., Кучерук Д.Д. // Опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14.