11(2)03

Nauka innov. 2015, 11(2):33-36
https://doi.org/10.15407/scin11.02.033

О.М. Пономаренко, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко, О.О. Юшин
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ

 

Спосіб перетворення слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) у сильномагнітний мінерал (магнетит) для підвищення ефективності технологій збагачення окислених залізних руд

Розділ: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: Розроблено нову, відносно просту методику перетворення слабомагнітних мінералів (гетит та гематит) в сильномагнітний (магнетит). Показано, що перетворення структури та магнітних характеристик гетиту та гематиту реалізуються в присутності крохмалю за відносно низьких температур (в діапазоні 300—600 °С). Отримані результати надають нові можливості для розробки ефективних технологій збагачення окислених залізних руд.
Ключові слова: магнетит, гематит, гетит, перетворення структури.

Література:
1. Пономаренко А.Н., Брик А.Б., Дудченко Н.А., Юшин А.А. Новые энерго- и материалосберегающие технологии создания железорудных концентратов из окисленных и дисперсных железных руд // Матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції «Геомеханічні аспекти та екологічні наслідки відпрацювання рудних покладів» / Видавничий центр Криворізького нац. ун-ту, 2012. — С. 197—198.
2. Руководство по неорганическому синтезу: в 6 т. — М.: Мир, 1985. Т.5: Пер. с нем. / Ред. Г. Брауэр. — С. 1751.