11(2)07

Nauka innov. 2015, 11(2):77-82
https://doi.org/10.15407/scin11.02.077

В.І. Попадинець
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, Київ

 

Про концептуальні засади покращення життєвого рівня територіальної громади на основі впровадження та розвитку нових форм інноваційно-інвестиційної співпраці регіональної влади та те риторіальної громади

Розділ: Світ інновацій
Мова статті: українська
Анотація: Сформульовано головні положення розробки, впровадження та розвитку регіональних цільових програм на основі нових методичних та фінансових засобів і засад замовлення та реалізації збуту найбільш вагомої продукції регіональних підприємств і організацій для покращення життєвого рівня територіальної громади.
Ключові слова: регіональні підприємства і організації, основна та інноваційна продукція, регіональні органи влади, моніторинг попиту і пропозицій на продукцію.

Література:
1. Горбатюк Л.В., Грига О.І., Попадинець В.І., Сазонова Л.І. Про пріоритети науково-технічного та інноваційного розвитку і шляхи їх реалізації // Наука та інновації. — 2005. — Т. 1, № 1. — С. 25—33.
2. Попадинець В.І. Про механізм формування і реалізації середньострокових міських програм інноваційної науково-технічної та виробничої діяльності на основі коштів міського комунально-кредитного фонду // Аспекти самоврядування. Часопис українсько-американської програми «Партнерство громад». — 2006. — № 5(37). — С. 47—49.
3. Попадинець В.І. Введення об’єктів інтелектуального потенціалу в народногосподарський обіг регіону // Зб. наук. праць ПВНЗ «ЕТУ» «Управління в умовах трансформації економіки». — 2006. — Вип. 1. — С. 26—34.
4. Попадинець В.І., Скрипка Л.В. Про ринкову значущість об’єктів інтелектуальної власності та основні проблеми оцінки вартості винаходів // Зб. наук. праць ПВНЗ «ЕТУ» «Управління в умовах трансформації економіки». — 2008. — Вип. 3. — С. 11—14.
5. Мікловда В.П., Попадинець В.І., Тупиця М.М., Хименко О.А. Фінансовий механізм налагодження інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах // Наука та інновації. — 2008. — Т. 4, № 1. — С. 96—106.
6. Головач Й.Й., Каменяш О.М., Попадинець В.І. Про впровадження та розвиток нових форм інноваційно-інвестиційної співпраці регіональної влади, науково-інженер ної еліти, бізнесових кіл та територіальної громади стосовно регіональних виробничих комплексів // Материалы XIV международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного розвития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса», Алушта, 14—19 сентября 2009 г. — С. 332—335.