11(2)08

Nauka innov. 2015, 11(2):83-93
https://doi.org/10.15407/scin11.02.083

І.Б. Філонова
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, Вінниця

 

Перспективи створення спеціалізованого інноваційного банку в Україні

Розділ: Світ інновацій
Мова статті: українська
Анотація: Обґрунтована необхідність створення в Україні спеціалізованого інноваційного банку. Розглядаються основні напрямки державної підтримки розвитку цієї банківської установи.
Ключові слова: спеціалізований інноваційний банк, державна підтримка, нанотехнології.

Література:
1. Банки та банківська діяльність // З-к офіційних текстів законів України. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 498 с.
2. Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Гнесін Г.Г. Матеріалознавство – меганаука // Вісник НАН України. – 2012. – № 1. – С. 73–78.
4. Чекман І.С., Небесна Т.Ю., Дорошенко А.М. Конвергентні технології – нанобіомедичний аспект // Український медичний часопис. – 2011. – № 2 (82) – С. 25–27.
5. Li D. Nanochannel Fabrication // Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidics. – New York: Springer, 2008. – P. 1409–1414.
6. Mussi V., Fanzio P., Firpo G. et al. Size and functional tuning of solid state nanopores by chemical functionalization // Nanotechnology. – 2012. – V. 23, № 43. – P. 435301.
7. Esmaeilzadeh P., Fakhroueian Z., Jahanshahi M. A synthetic garden of state of the art natural protein nanoarchitectures dispersed in nanofluids // J. Biomed. Nanotechnol. – 2011. – V. 7. – Р. 433–440.
8. Cohen-Tanugi D., Grossman J.C. Water Desalination across Nanoporou Graphene // Nano Lett. – 2012. – V. 12, № 7. – P. 3602–3608.
9. Novoselov K.S. Nobel Lecture: Graphene: Materials in the Flatland // Rev. Mod. Phys. – 2011. – V. 83. – P. 837–849.