11(3)01

Nauka innov. 2015, 11(3):5-12
https://doi.org/10.15407/scin11.03.005

С.Є. Шейкін1, І.М. Погрелюк2, Д.В. Єфросінін1, І.Ю. Ростоцький1, Д.А. Сергач1
1 Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ
2 Фізико-механічний інститут ім. В.Г. Карпенка НАН України, Львів

 

До питання використання титану у вузлах тертя штучних суглобів

Розділ: До 10-річчя журналу
Мова статті: українська
Анотація: Вивчена можливість застосування титану у вузлах тертя штучних суглобів. Досліджено триботехнічні характеристики пари тертя титан–хірулен, розроблена технологія алмазно-абразивної обробки, поліровки і газового азотування сферичних головок з чистого титану для ендопротезів кульшового суглобу людини. Показано, що попереднє порібнення структури поверхневого шару титанової головки холодним пластичним деформуванням сприяє збільшенню його твердості.
Ключові слова: чистий титан, задироутворення, пластичне деформування, хірулен, азотування.

Література:
1. Чечулин Б.Б., Ушков С.С., Разуваева И.Н., Гольдфайн В.Н. Титановые сплавы в машиностроении. — Л.: Машиностроение, 1977. — 248 с.
2. Полулях М.В. Эндопротезирование тазобедренного сустава. — Режим доступу: http://rheumatology.com.ua/blog/articles/735/
3. Steven M. Kurtz. UHMWPE biomaterials handbook. Academic Press is an imprint of Elsevier. Burlington, USA, 2009. — P. 56.
4. Надеев А.А., Иванников С.В. Эндопротезы тазобедренного сустава в России (философия построения, обзор имплантов, рациональный выбор). — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. — 177 с.
5. Погрелюк І.М., Шейкін С.Є., Ростоцький І.Ю. Зносотривкість пари тертя азотований титан ВТ1-0/хірулен // Літопис травматології та ортопедії. — 2014. — № 1—2 . — С. 72—75.
6. Пат. України № 61729 А, 7 B 24 B 11/10. Спосіб обробки сферичних поверхонь та пристрій для його реалізації. М.В. Новіков, О.О. Розенберг, С.В. Сохань. Заявл. 09.04.2003; Опубл.17.11.2003, Промислова власність, Бюл. №11.
7. Пащенко Е.А., Шейкин С.Е., Черненко А.Н. и др. Инструмент для прецизионной алмазной обработки сфе рических головок эндопротезов из чистого титана // Сверхтвердые материалы. — 2013. — № 3 (203). — С. 59—71.
8. Ильин А.А., Скворцова С.В., Лукина Е.А. и др. Низкотемпературное ионное азотирование имплантов из титанового сплава ВТ20 в различных структурных состояниях // Металлы. — 2005. — № 2. — С. 38.
9. Трефилов В.И., Моисеев В.Ф., Печковский Э.П. Деформационное упрочнение и разрушение поликристаллических металлов. — К.: Наук. думка, 1989. — 256 с.
10. Даниленко Н.И., Моляр А.Г., Цеханов Ю.А., Шейкин С.Е. Поверхностное упрочнение шара из сплава ВТ1-0 накатыванием плоскими поверхностями // Физика и техника высоких давлений. — 2011. — Т. 21, № 4. — С. 130—138.
11. Цеханов Ю.А., Шейкин С.Е., Карих Д.В., Сергач Д.А. Упрочнение поверхностного слоя полносферических деталей при накатывании плоским инструментом // Физика и техника высоких давлений. — 2013. — Т. 23, № 4. — С. 120—127.
12. Игнатович С.Р., Закиев И.М. Контроль качества поверхности с использованием интерференционного профилометра // Винахідник та раціоналізатор. — 2007. — № 6. — С. 8—11.