11(3)02

Nauka innov. 2015, 11(3):12-20
https://doi.org/10.15407/scin11.03.012

В.С. Кривцов, В.В. Воронько, В.Є. Зайцев
Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ», Харків

 

Сучасні перспективи розвитку технології складання авіаційних конструкцій

Розділ: До 10-річчя журналу
Мова статті: російська
Анотація: На підставі виконаних теоретичних досліджень за допомогою методу віртуальних баз створено концепцію автоматизованого складання авіаційних конструкцій, спеціалізованих переналагоджуваних пристроїв з ЧПК та робототехнічних систем. Обґрунтовано принципи автоматизації складання літакобудівного підприємства з використанням робототехнічної системи
Ключові слова: автоматизоване складальне виробництво, робототехнічні системи, спеціалізовані переналагоджувані пристосування з числовим програмним керуванням, метод віртуальних баз.

Література:
1. Кривцов В.С., Воробьев Ю.А., Воронько В.В., Зайцев В.Е. Метод автоматизированной конвейерной сборки планера самолета // Сб. науч. трудов «Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии» / Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». — Харьков, 2012. — Вып. 55. — С. 5—13.
2. Воронько В.В. Научные основы автоматизированной сборки авиационных конструкций в условиях опытного и единичного производства [Текст]: дис. доктора тех. наук: 05.07.02. — Харьков, 2014. — 306 с.
3. Воронько В.В., Шостак И.В. Представление знаний в моделях мира интеллекту // Авиационно-космическая техника и технология. — 2013. — № 1 (98). — С. 102—107.
4. Воронько В.В., Воробьев Ю.А., Корнилов Л.Н., Воронько И.А. Особенности подготовки самолетостроительного производства за рубежом // Зб. наук. пр. «Системи управління, навігації та зв’язку» / ДП «ЦНДІ навігації і упр.». — К., 2012. — Вип. 4 (24). — С. 29—39.
5. Воронько В.В., Воробьев Ю.А., Григоренко О.В. Нечеткая модель формирования виртуальных баз роботом-манипулятором при конвейерной сборке планера самолета // Зб. наук. пр. «Системы обробки інформації» / М-во оборони України, Харк. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба. — Харків, 2012. — Вип. 7 (105). — С. 64—68.
6. Воронько В.В. Концепция создания программного обеспечения для визуализации процессов сборки плоских узлов планера самолета // Авиационно-космическая техника и технология. — 2013. — № 2 (99). — С. 21—24.
7. Воронько В.В., Воробьев Ю.А., Шевель В.В., Профатилова А.С. Программное обеспечение компьютерной визуализации процесса автоматизированной сборки плоских узлов планера самолета // Сб. науч. тр. «Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии» / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». — Харьков, 2013. — Вып. 60. — С. 93—99.