11(3)04

Nauka innov. 2015, 11(3):39-50
https://doi.org/10.15407/scin11.03.039

Т.М. Бурушкіна, В.В. Ратушняк, В.І. Количєв, В.М. Преподобний, Ю.О. Плотніков
Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», Київ

 

Отримання і властивості високодиспергованих продуктів з рослинної сировини

Розділ: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова статті: українська
Анотація: Створено умови маловідхідного перетворення цілісної зернобобової сировини (насіння сої, люпину, амаранту, вівса, пшениці, гречки) у високодисперсні емульсійно-суспензійні рідкі і пастоподібні системи, яким притаманна здатність до агрегативної сталості протягом 5-15 діб без використання стабілізаторів і емульгаторів. Системи мають практично повний набір їстивних, біологічно активних речовин і мінеральних компонентів вихідних рослин.
Ключові слова: агрегативно сталі емульсійно-суспензійні системи, цілісна рослинна сировина, диспергатор-гомогенізатор.

Література:
1. Бордаков П.П. Соя та її харчове значення / Харків: ДВОУ—Держвидав УСРР, 1931. — 60 с.
2. Zeki Berk Technology of production of edible flours and protein products from soybeans. Soy beans // Food and Agriculture Organization of United Nations Rome, 1992. — 253 р.
3. Строганов Д.А. Формирование рынка натуральных продуктов лечебно-профилактического назначения // Пищевая пром. — 2002. — № 2. — С. 83—86.
4. Растительный белок / Перев. с фр. В.Г. Долгополова; Под ред. Т.П.Микулович. — М.: Агропромиздат, 1991. — 684 с.
5. Лещенко А.К. Культура сої на Україні. — К.: Вид-во Української академії сільськогосподарських наук, 1962. — 289 с.
6. Шаркова Н.О., Боровський В.Р. Соєве молоко // Харчова і переробна промисловість, — 1993. — № 12. — С. 19—20.
7. Пат. України 83879 МПК 2006 А23L 1/20. Спосіб одержання соєвого молока / Боровський В.Р., Ратушняк В.В.; заявл. 16.06.2006, опубл. 26.08.2008. Бюл. № 16. 8. Нетребский А.А. Новая технология производства высокодисперсной обойной муки // Зернові продукти і комбікорми. — 2002. — № 4. — С. 30—32.
9. Schmitt A. Aufbau und Arbeitsweise einer Anlage zum Emulgieren und Feindispergieren // Maschinenmarkt. — 1983. — Bd. 89. — S. 2286—2288.
10. Ободович О.М. Розроблення науково-технічних основ процесів перемішування і диспергування рідинних гетерогенних систем та апаратурне забезпечення: автореф. дис. на здобуття ступеня доктора технічних наук: спец. 05.18.12. — Київ, 2009. — 38 с.
11. Голубев В.Н., Каландадзе В.В. Измельчение растительного сырья в гидродинамическом кавитационном диспергаторе // Хранение и переработка сельхоз сырья. — 2007. — № 4. — С. 51—53.
12. Урьев Н.Б. Физико-химическая динамика дисперсных систем и материалов / В кн.: Современные проблемы физической химии. — М.: Изд. дом «Граница», 2005. — С. 166—192.
13. Пат. України 21498.МПК 2006 А23L 1/20 Спосіб одержання водних соєвих дисперсій / Боровський В.Р., Ратушняк В.В.; заявл. 09.10.2006, опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3.
14. Пат. України МПК 2012 B01F 7/10 А23N 1/00 Пристрій для диспергування та гомогенізації / Алєйніков В.Г., Бурушкіна Т.М., Количєв В.І., Ратушняк В.В., Преподобний В.М.; заявл. 24.07.2012, опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21.
15. Пат. України 102350 МПК В01F 7/10 А23N 1/02. Диспергатор-гомогенізатор / Алєйніков В.Г., Бурушкіна Т.М., Количєв В.І., Ратушняк В.В, Преподобний В.М.; заявл. 24.07.2012, опубл.25.06.2013, Бюл. № 12.