11(4)03

Nauka innov. 2015, 11(4):25-31
https://doi.org/10.15407/scin11.04.025

М.Ю. Каховський 
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

 

Інноваційна технологія механізованого мокрого підводного зварювання високолегованої корозійностійкої сталі

Розділ: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова статті: українська
Анотація: Викладено результати проведення зварювально-ремонтних робіт самозахисним порошковим дротом при мокрому підводному зварюванні високолегованих корозійностійких сталей типу 18-10. Застосування даної технології дає змогу зменшити участь людини в процесі зварювання в екстремальних умовах. Практична цінність цієї технології полягає в можливості виконання зварювально-ремонтних робіт безпосередньо під водою без будь-яких додаткових монтажних робіт.
Ключові слова: мокре підводне зварювання, сталь 12Х18Н10Т, АЕС, самозахисний порошковий дріт, FCAW, покриті електроди.

Література:
1. R. Hancock. Underwater nuclear // Welding Journal. — 2003. — № 9. — P. 48—49.
2. J.E. O`Sullivan. Wet underwater weld repair of Susquehanna unit 1 steam dryer // Welding journal. — 1988. — № 6. — P. 19—23.
3. Подушка М.Н., Рыстенков А.Н., Скалозубов В.И., Коврижкин Ю.Л. Проект и перспективы программы оптимизации планирования и управления ремонтных кампаний энергоблоков Запорожской АЭС // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. Вип. 15, 2011. C. 35—41.
4. Авилов Т.И. Исследование процесса дуговой сварки под водой // Сварочное производство. — 1958. — N 5. — С. 12—14.
5. Кононенко В.Я. Подводная сварка и резка. — К.: Університет «Україна», 2011. — 264 с.
6. Мадатов Н.М. Подводная сварка и резка металлов. — Л.: Судостроение, 1967. — 164 с.
7. Лесков Г.И., Потиха О.М. Энергетические параметры дуги в условиях гидростатического давления до 5 МПа // Автомат. сварка. — 1999. — № 1. — С. 15—18.
8. Лесков Г.И. Энергетические характеристики дуги со стальными электродами в атмосфере водорода // Автомат. сварка. — 1993. — № 10. — С. 3—5.
9. Каховський М.Ю. Порошковий самозахисний дріт для підводного зварювання високолегованої корозійностійкої сталі 12Х18Н10Т // Молодий вчений. — 2014. — № 11. — С. 12—15.