11(5)01

Nauka innov. 2015, 11(5):11-21 
https://doi.org/10.15407/scin11.05.011

О.М. Давиденко, О.Ф. Камишацький, А.К. Судаков
Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ

 

Інноваційна технологія приготування промивальних рідин при бурінні свердловин

Розділ: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова статті: російська
Анотація: Розроблено технологію приготування промивальних рідин. Обґрунтована перспективність використання гідродинамічної суперкавітації для приготування промивальних рідин при бурінні свердловин. Теоретичні дослідження дозволили обґрунтувати параметри і розробити конструкцію кавітаційного диспергатора. Результати теоретичних досліджень знайшли підтвердження в ході практичних досліджень і стали базою для створення методики приготування промивальної рідини і конструкції кавітаційного диспергатора, випробуваних у виробничих умовах.
Ключові слова: буріння свердловин, свердловина, промивальна рідина, гідродинамічна суперкавітація, кавітаційний диспергатор.

Повний текст (PDF)