11(5)04

Nauka innov. 2015, 11(5):43-48 
https://doi.org/10.15407/scin11.05.043

І.П. Жарков1, В.Є. Кутній2, С.П. Паламарчук1, О.В. Рибка2, В.В. Сафронов1, О.В. Селіванов1, А.Г. Солонецький1, В.О. Ходунов1, Г.О. Холомеєв2
1Інститут фізики НАН України, Київ
2Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, Харків

 

Азотна кріосистема з регулюванням температури для охолодження газонаповнених детекторів іонізуючого випромінювання

Розділ: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: Для охолодження та заповнення газонаповнених детекторів іонізуючого випромінювання стисненим інертним газом на базі широкогорлого азотного кріостату створена кріосистема, що забезпечує регулювання температури детектора в діапазоні 173–293 К і її стабілізацію з точністю ±1º. Робота виконана в рамках Програми співробітництва Україна–НАТО, грант. SfP #984655.
Ключові слова: кріосистема, азот, терморегуляція, стабільність температури, газонаповнені детектори іонізуючого випромінювання.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Скубенко М.А., Жарков І.П., Жирко Ю.І., Сафронов В.В. Мінікріостатна система МК-80 для зменшення темнових шумів фотоелектронних підсилювачів. — Матер. УІІ Міжнародної школи-коференції «Актуальні проблеми фізики напівпровідників». — Дрогобич, ДПУ, 28.09. — 1.10. 2010 р. — С. 229—230.
2. Жарков И.П., Жирко Ю.И., Маслов В.А. та ін. Малогабаритное устройство охлаждения фотоэлектронных умножителей // Научное приборостроение. — 2011. — № 1, т. 21. — С. 120—124.
3. Пат. України № 56983 Кріостат для фотоелектронних підсилювачів МПК G05D 23/30 / Жарков І.П., В.О. Маслов., В.О. Ходунов, А.Г. Чмуль; заявл. 10.02.2011, опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3.
4. Пат. України № 797425 Терморегульований азотний кріостат для фотоелектронних приймачів різного типу МПК G05D23/00 / Жарков І.П., Сафронов В.В., Селіванов О.В., Ходунов В.О; заявл. 25.04.2013, опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8.