11(5)08

Nauka innov. 2015, 11(5):83-86 
https://doi.org/10.15407/scin11.05.083

О.П. Коваленко
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, Київ

 

Створення умов для самоорганізації соціально-економічних систем України в умовах децентралізації

Розділ: Світ інновацій
Мова статті: українська
Анотація: Вводиться поняття «метаантропологічне управління» синхронною взаємодією процесів зародження, функціонування і розвитку соціально-економічних організмів, яке здійснюється людиною з філософським світоглядом. Розглядаються економічні, освітні, організаційні, комунікаційні аспекти управління як створення умов для самоорганізації соціальних просторів громади. Наведено план першочергових дій для громади. Поставлені завдання розробки і втілення методології комунікаційного полілогу для прийняття рішень громадою та освітніх програм для виховання архетипічного філософського світогляду та метаантропологічних здібностей українців, що були тимчасово приховані.
Ключові слова: самоорганізація, соціально-економічний організм, децентралізація, інноваційні грона, метаантропологічне управління.

Повний текст (PDF)

Література:
1. A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the Commission EUROPE 2020, COM (2010), Brussel, 3.3.2010. — 34 p.
2. Guide to research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3) European Commission, DG Regional Policy, March 2012. — 117 p.