Результати дослідження аномальних полів людини при опроміненні

ЗаголовокРезультати дослідження аномальних полів людини при опроміненні
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2017
АвториГлущук, МІ, Гордієнко, ЕЮ, Фоменко, ЮВ, Шустакова, ГВ, Мирошниченко, ЛГ, Колотилов, ММ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin13.02.048
Об'єм13
Проблема2
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination48-58
МоваРосійська
Анотація
Наведено результати термографічних досліджень теплових полів на поверхні шкіри пацієнтів з онкологічними захворюваннями при опроміненні пухлин. Запропоновано кількісний і статистичний підхід до аналізу теплових зображень. Результати термографічного обстеження пацієнтів до початку опромінення свідчать про обмеженість або навіть неможливість тепловізійної діагностики більшості внутрішніх новоутворень. З іншого боку, отримані коефіцієнти кореляції R = 0,76÷0,81 між тепловими параметрами і клінічними показниками рівня побічних реакцій, а також отриманий показник «гарна якість» методу термографічного прогнозування свідчать про можливість використання термографії для контролю і прогнозування рівня побічних реакцій при опроміненні. Відмічена необхідність збільшення статистичної потужності аналізованих вибірок.
Ключові словазлоякісна пухлина, побічні реакції, променева терапія, термографія
Посилання
1. Diakides N.A., Bronzino J.D. Medical Infrared Imaging. New York: CRC Press, 2007. 
2. Cohen E., Ahmed O., Kocherginsky M., Shustakova G., Kistner-Griffin E., Salama J., Yefremenko V., Novosad V. Study of Functional Infrared Imaging for Early Detection of Mucositis in Locally Advanced Head and Neck Cancer Treated With Chemoradiotherapy. Oral Oncology. 2013, 49 (10): 1025–1031.
3. Шустакова Г.В., Фоменко Ю.В., Гордиенко Э.Ю., Глущук Н.И., Винник Ю.А., Ефимова Г.С., Мирошниченко Л.Г., Лисанец М.П. Использование термографического метода для контроля и прогнозирования уровня мукозита при лучевой терапии опухолей головы/шеи. Украинский радиологический журнал. 2015, XXIII (3), 25-30.
4. Shustakova G.V., Glushchuk N.I., Gordiyenko E.Yu., Yefimova G.S., Miroshnichemko L.G., Kolotilov N.N., Fomenko Yu.V. IR Imaging study of metastatic lymph nodes and lymphomas during radiotherapy. Лучевая диагностика. Лучевая терапия. 2015, 3: 41-46. 
5. Shustakova G.V., Kolotilov N.N., Glushchuk N.I., Gordiyenko E.Yu., Miroshnichenko L.G., Fomenko Yu.V., Shustakova T.B. IR imaging: identification of regional metastasis. Лучевая диагностика. Лучевая терапия. 2016, 2: 15-20. 
6. Mabuchi K., Chinzei T., Fujimasa I., Haeno S., Motomura K., Abe Y., Yonezava T. Evaluating asymmetrical thermal distributions through image processing. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine. 1998, 17 (4): 47-55.
7. Гордиенко Э.Ю., Глущук Н.И., Пушкарь Ю.Я., Фоменко Ю.В., Шустакова Г.В. Многоэлементный тепловизор на основе неохлаждаемой болометрической матрицы. ПТЭ. 2012, 4: 85-88.
8. Literature Review of Breast Thermography [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.medithermclinic.com/breast/BREAST%20THERMOGRAPHY%20-%20REVIEW...
9. Ivanitskii G.R., Deev A.A., Krest’eva I.B., Khizhnyak E.P., Khizhnyak L.N. Characteristics of Temperature Distributions around the Eyes. Doklady Biological Sciences. 2004, 398: 367-372 (Translated from Doklady Akademii Nauk. 2004, 398 (5): 709-714).
10. Румянцев П.О., Саенко В.А., Румянцева У.В., Чекин С.Ю. Статистические методы анализа в клинической практике. [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://medstatistic.ru/articles/StatMethodsInClinics.pdf
11. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Москва: Практика, 1999. 
12. Пакеты программ: VassarStats. [Электронный ресурс]
Режимы доступа: http://vassarstats.net и www.graphpad.com