Технічні рішення процесу переробки лляної сировини

ЗаголовокТехнічні рішення процесу переробки лляної сировини
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2017
АвториБерезовський, ЮВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin13.03.025
Об'єм13
Проблема3
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination25-37
МоваУкраїнська
Анотація
Охарактеризовано теорію та практику технічного переобладнання підприємств з переробки лляної сировини, модернізацію виробництва, використання сучасних технологій і устаткування. У статті проаналізовано результати моделювання процесу очищення лляних волокон від неволокнистих домішок, які виконували для різних параметрів та конфігурацій обладнання. Доведено можливість і доцільність застосування нововведень для підвищення фізико-механічних показників якості лляної сировини. Вказано підстави розвитку переробної промисловості України та отримання позитивних результатів з обробки стеблового матеріалу льону через використання інноваційних технологій переробки, прогресивних технічних рішень та оригінальних прийомів обробки новими пристроями.
Ключові словавиробництво, волокно, льон, обладнання, очищення, переробка, сировина, якість
Посилання
1. Березовський Ю.В. Вплив лляної сировини та технологій її переробки на формування якості та безпечності товарів. Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: Матеріали IV-ї міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2016 р., м. Львів). Львів, 2016. С. 77-79.
2. Евдокимова Ж.В., Вотчиникова С.Н. Волшебник синий лен.
URL: http://www.rea-centre.narod.ru/analis/lien-st-02.htm (дата звернення:7.12.2001).
3. Макаренко П.М. Ринкова трансформація аграрного сектора: теорія і практика. Запоріжжя, 2006. 373 с.
4. Поважный А.С., Батченко Л.О., Дятлова Ю.В. Государственная поддержка развития аграрного сектора экономики: опыт и современные тенденции. Зб. наук. праць Донецького державного університету управління «Державне управління економічного розвитку регіону та підприємств». 2004. Т. V, вип. 38. Донецьк, 2004. С. 40-46.
5. Федосова Н.М. Исследование свойств льна-межеумка и обоснование метода прогнозирования его технологической ценности: дис. канд. техн. наук. Кострома, 2002. 188 с. 
6. Березовський Ю.В. Оцінка передумов розвитку ринку товарів з льону в Україні. Товарознавчий вісник: зб. наук. праць. Вип. 7. Луцьк, 2014. С. 19-27.
7. Пашин Е.Л., Федосова Н.М. Технологическое качество и переработка льна-межеумка. Кострома, 2003. 88 с.  
8. Федосова Н.М., Пешкова А.С. Анатомическое строение масличного льна. Достижения науки и техники АПК. 2005. № 10. С. 17-18. 
9. Смирнова В.А., Федосова Н.М., Рысаков Д.С. Исследование декортикационной способности соломы масличного льна. Научные труды молодых ученых КГТУ. В 2 ч. Кострома, 2007. С. 54-58. 
10. Тиравский В. В евросоюзе огромный спрос на украинский лен.
URL: http://ubr.ua/market/agricultural-market/v-evrosouze-ogromnyi-spros-na-u...
(дата звернення: 26.10.2016). 
11. Малык И. Украина увеличила экспорт льна.
URL: http://ubr.ua/market/agricultural-market/ukraina-uvelichila-eksport-lna-...
(дата звернення: 12.05.2016).
12. Обзор рынка льна Украины в 2016 году.
URL: http://marketing.rbc.ua/news/21.09.2016/8445 (дата звернення: 21.09.2016).
13. Живетин В.В., Гинзбург Л.Н. Масличный лен и его комплексное развитие. Москва, 2000. 389 с.
14. Гілязетдінов Р.Н. Розвиток наукових основ створення інноваційних технологій первинної переробки луб’яних культур: дис. д-ра техн. наук. Глухів, 2009. 329 с.
15. Валько П.М. Удосконалення технології одержання тіпаного лляного волокна з використанням очищувальних валків: дис. канд. техн. наук. Херсон, 2011. 179 c.
16. Ипатов А.М. Теоретические основы механической обработки лубяных культур. Москва, 1989. 144 с.
17. Валько М.І., Домбровська О.П., Коб’яков С.М. Визначення оптимальної кількості пар м’яльних вальців у лінії підготовки лляної сировини до котування. Проблеми легкої и текстильної промисловості України. Херсон, 2004. № 1(8). С. 92-95.
18. Левитский И.Н. Совершенствование процессов обескостривания лубяных волокон: автореф. дис. д-ра техн. наук. Кострома, 1983. 25 с.
19. Патент України № 97290. Вузол очищення сирцю з лляної трести м’яльно-тіпального агрегату. заяв. 15.08.2014; Бюл. № 5. опубл. 10.03.2015.
20. Патент України № 111417. Вузол очищення сирцю з лляної трести м’яльно-тіпального агрегату: заяв. 26.04.2016; Бюл. № 21. опубл. 10.11.2016.