Щодо одного методу оцінки технологій на основі вдосконаленого витратного підходу

ЗаголовокЩодо одного методу оцінки технологій на основі вдосконаленого витратного підходу
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2017
АвториАралова, НІ, Кияшко, ОЄ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin13.03.073
Об'єм13
Проблема3
РубрикаПравова охорона інтелектуальної власності
Pagination73-85
МоваУкраїнська
Анотація
В роботі представлено оригінальний метод оцінки майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності — технологію, що базується на вдосконаленому витратному підході. Наведено приклад застосування методу до конкретної задачі оцінки, а саме технології виробництва продукції подвійного призначення.
Ключові словабренд-фактор, експертний висновок, методи оцінки, методологія вдосконаленого витратного підходу, оцінка технології, підходи до оцінки
Посилання
1. Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій". Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 45, ст. 434.
2. Золотых Н. Сколько стоит технология? Патенты и лицензии. 1994, 7: 4-7.
3. Брыжко В.М. Лицензирование прав и патентование научно-технологической продукции. Киев: УААН, 1994. 195 с.
4. The Valuation of Intangible Assets. Special Report. No. 254. 103 p.
5. Національний Стандарт № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”. Урядовий кур'єр вiд 15.10.2003. № 193.
6. Міжнародні стандарти оцінки 2011. Київ: Аванпост-Прим, 2012. 144 с.
7. Новосельцев О. Методы расчета цены лицензии.  WIPO Regional Seminar for Scientists and Researches of Lisensing. Kyiv, October 5 to 7, 1998. 12 с.
8. Леонтьев Б.Б. Оценка интеллектуальной собственности для целей лицензирования. WIPO Regional Seminar for Scientists and Researches of Lisensing. Kyiv, October 5 to 7,1998. 10 с.
9. Smith G.V. Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2000. 688 p.
10. Столярчук Н.М. Основні методичні підходи до оцінки ОПІВ інноваційного спрямування. Економічні науки. Серія Облік і фінанси. 2012, 9 (33): 341-355.
11. Петровская Е.В. Особенности оценки рыночной стоимости результатов научно-технической деятельности в составе ЕТ. Креативная экономика. 2009, 5: 44-49.
12. Boer P.F. Technology Valuation Solution. John Wiley&Sons., Inc.,1999. 235 p.
13. Петровская Е.В. Оценка стоимости единой технологии в финансовом регулировании инновационного развития. Дисс. канд. экономических наук. Москва: 2010. 196 с.
14. Гмошинский В.Г., Флорент Г.И. Теоретические основы инженерного прогноза. Москва: Наука, 1978. 304 с.
15. Likert R.A. Technique for a meas of attitudes. Archive of Psychology. 1932, 7 (40): 24-26.
16. Осипов Г.В. Методы измерения в социологии. Москва: Наука, 1977. 346 с.