Використання технології напівсухої амоніакової десульфуризації димових газів на вугільних електростанціях

ЗаголовокВикористання технології напівсухої амоніакової десульфуризації димових газів на вугільних електростанціях
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2017
АвториВольчин, ІА, Коломієць, ОМ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin13.03.021
Об'єм13
Проблема4
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination21-29
МоваУкраїнська
Анотація
Законодавство України та Європейського Союзу з охорони навколишнього природного середовища вимагає суттєвого скорочення викидів діоксиду сірки на теплоелектростанціях. Для цього слід спроектувати, виготовити та спорудити установку з десульфуризації димових газів, що відповідає європейським критеріям найкращих доступних технологій. Необхідною умовою є визначення оптимальних параметрів на змінних режимах роботи очисної установки. В статті представлено результати числового моделювання роботи установки напівсухого сіркоочищення для зв’язування діоксиду сірки димових газів, які надходять з котельного агрегату типу ТПП-210А енергоблоку електричною потужністю 300 МВт. Установка десульфуризації працює за напівсухим методом з використанням в якості сорбенту амоніакової води. За результатами дослідження встановлено розміри робочої зони реактора як головної частини сіркоочисної установки. Визначено спосіб подавання та витрату амоніаку і води, що використовуються для приготування розчину і зрошення газового потоку. Виконано оцінку витрат розчину амоніаку й води залежно від обсягу димових газів і води та вхідної температури газів.
Ключові словаамоніак, десульфуризація, енергоблок, хімічний реактор
Посилання
1. Вольчин І., Дунаєвська Н., Гапонич Л., Чернявський М., Топал О., Засядько Я. Перспективи впровадження чистих вугільних технологій в енергетику України. Київ, 2013. 308 с.
2. Наказ Мінприроди України від 22.10.2008 р. № 541 «Про Затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт».
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1110-08/ (дата звернення: 30.03.2017)
3. Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) (Recast). Official Journal L334. 2010. P. 17-119.
4. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on the Best Available Techniques for Large Combustion Plants. July 2006. Institute for Prospective Technological Studies (Seville).
5. Srivastava R., Jozewicz W. Flue Gas Desulfurization: The State of the Art. Journal of the Air & Waste Management Association, December 1, 2001.
6. Volchyn I., Iasynetskyi A., Przybylski W., Maicher M. Semidry Desulphurization for Coal Boilers. Proc. of the Seventh International Conference on Clean Coal Technologies (CCT-15). Krakow, 17-21 May, 2015. Clean Coal Centre of the International Energy Agency. URL: www.iea-coal.org (дата звернення: 30.03.2017)
7. Коломієць О.М., Ясинецький А.О. Моделювання напівсухого аміачного методу видалення діоксиду сірки. Енерготехнології та ресурсозбереження. 2014. № 5-6. С. 69-77.
8. Вольчин І.А., Коломієць О.М., Ясинецький А.О. Числове дослідження процесу сіркоочистки напівсухим аміачним методом. Энерготехнологии и ресурсозбережение. 2015. № 3. С. 60-68.
9. Dean John A. Lange's Handbook of Chemistry. Fifteenth Edition. McGraw-Hill, Inc. 1999. 1291 p.