Зольні та золошлакові відходи як багатофункціональна сировина

ЗаголовокЗольні та золошлакові відходи як багатофункціональна сировина
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2017
АвториКашковський, ВІ, Євдокименко, ВО, Каменських, ДС, Ткаченко, ТВ, Вахрін, ВВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin13.03.054
Об'єм13
Проблема4
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination54-64
МоваУкраїнська
Анотація
Роботу присвячено розробці способів ефективного використання потенціалу зольних і золошлакових відходів, зокрема для фіксації комунальних осадів (сирі та зброджені осади, надлишкові мули, депоновані осади), для одержання аморфного високочистого діоксиду кремнію та для очищення зворотної надмулової води станцій аерації.
Ключові словааморфний кремнезем, водовіддача, зола, золошлак, сорбція, фіксація
Посилання
1. Кизильштейн Л.Я., Дубов Н.В., Шпицглуз А.Л. Компоненты зол и шлаков ТЭС. Москва, 1995. 176 с.
2. Пальгунов П.П., Сумароков М.В. Утилизация промышленных отходов. Москва, 1990. 352 с.
3. Шпирт М.Я. Безотходная технология. Утилизация отходов добычи и переработки твердых горючих ископаемых. Москва, 1986. 255 с.
4. Marvelde I.H.B., Lans W.G., Verbeek E. Tydschr. Watervoorz en afvalwater behandel. 1994. 27. No. 9. S. 242-245.
5. Янчев В.К. Гидрохимические особенности использования золошлаков тепловых электростанций. Проблемы сбора, переработки и утилизации отходов: Сб. научн. статей. Одесса, 2000. 233-235.
6.  Кашковський В.І., Кухар В.П. Способи знешкодження високотоксичних стоків звалищ твердих побутових відходів. Nauka innov. 2005, 1(6):107-116
https://doi.org/10.15407/scin1.06.107
7. Патент України № 62635. Кашковський В.І., Войновський Вол.В., Войновський Вік.В. Спосіб закріплення високотоксичних рідких стоків міських звалищ твердих побутових відходів. Опубл. 15.12.05 р. Бюл. № 12.
8. Лихачев Н.И., Ларин И.И., Хаскин С.А. Канализация населенных мест и промышленных предприятий. Москва, 1981. 639 с.
9. Лурье Ю.Ю., Рыбникова А.И. Химический анализ производственных сточных вод. Москва, 1966. 278 с.
10. Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Каменських Д.С., Євдокименко О.М. Спосіб зневоднення осадів стічних вод з використанням елементів технології GroTube на Бортницькій станції аерації. Nauka innov. 2014, 10(1):32-42
https://doi.org/10.15407/scin10.01.032
11. Патент України № 107266. Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Каменських Д.С., Євдокименко О.М., Цимбаленко В.М. Спосіб видалення води з осадів промислово-побутових стічних вод. Опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23.