Рекомбінантні форми аргінази та аргініндеімінази як каталітичні складові ензиматичного набору «Аргітест» для аналізу L-aргініну

ЗаголовокРекомбінантні форми аргінази та аргініндеімінази як каталітичні складові ензиматичного набору «Аргітест» для аналізу L-aргініну
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2017
АвториСтасюк, НЄ, Гайда, ГЗ, Закальський, АЄ, Закальська, ОМ, Фаюра, ЛР, Вовк, ОІ, Стасик, ОВ, Сибірний, АА, Гончар, МВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin13.03.065
Об'єм13
Проблема4
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination65-74
МоваУкраїнська
Анотація
На сьогодні скринінгові тест-системи для моніторингу L-аргініну у біологічних рідинах, зокрема, у крові, в арсеналі засобів вітчизняної клінічної діагностики відсутні. Ензиматичний набір «Аргітест» базується на розробленому ензиматично-хімічному методі кількісного аналізу L-аргініну з використанням різних форм рекомбінантної аргінази І печінки людини та аргініндеімінази. Метод є високоселективним, економічно вигідним, простим та швидким у виконанні, відзначається стабільністю препаратів ензимів та продукту реакції. У статті доведено можливість використання препаратів рекомбінантних аргініно-селективних ензимів у складі набору "Aргітест". В результаті досліджень вивчено каталітичні та аналітичні характеристики цих препаратів та показано, що кожен з них може бути використано як складову ензиматичного набору.
Ключові слова2, 3-бутандіонмонооксим, aргініндеіміназа, aргіназа І, L-aргінін, ензиматичний набір «Аргітест», уреаза
Посилання
1. Yokoro M., Suzuki M., Murota K. et al. Asymmetric dimethylarginine, an endogenous NOS inhibitor, metabolized in rat erythrocytes. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2012. Vol. 76, no. 7. P.1334-1342.
2. Marini J. Arginine and ornithine are the main precursors for citrulline synthesis in mice. J. Nutr.  2012. Vol. 142, no. 3. P.572-580.
3. Yan X., Takahara M., Xie L. et al. Arginine metabolism in soft tissue sarcoma. J. Dermatol. Sci.  2011. Vol. 61, no. 3. P. 211-215.
4. Martens-Lobenhoffer J.,  Bode-Böger  S.M.J. Chromatographic-mass spectrometric methods for the quantification of L-arginine and its methylated metabolites in biological fluids. Chromatography B. 2007. Vol. 851, no. 1-2. P. 30-41.
5. Bhandare Pravin, Madhavan P., Rao B.M., Someswar Rao N. Determination of arginine, lysine and histidine in drug substance and drug product without derivatisation by using HILIC column LC technique.  J. Chem. Pharm. Res. 2010. Vol. 2, no. 5. P.0580-586.
6. Mira O.R.J. Quantitative determination of L-arginine by enzymatic End-Point analysis. Agric. Food Chem. 2001.  Vol. 49, no. 2. P. 549-552.
7. L-Arginine/Urea/Ammonia, UV method. URL: www.nzytech.com/products-services/analytical-test-kits/ak00171/ (дата звернення 20.04.2017).
8. Yasuhisa A., Masafumi K. Rapid enzymatic assays for L-citrulline and L-arginine based on the platform of pyrophosphate detection. Enz. Microb. Technol. 2014. Vol. 57, no. 10. P. 36-41.
9. Гайда Г.З., Стасюк Н.Є., Гончар М.В. Методи аналізу L-аргініну. Biotechnologia Acta. 2014. № 1. C. 31-39.
10. Стасюк Н.Є., Гайда Г.З., Гайда А.В., Гончар М.В., Ковальчук Є.П. Ензиматичний метод визначення вмісту L-аргініну за використання рекомбінантної аргінази І людини. Ukr. Biorg. Acta. 2012. T. 1. C. 31-37.
11. Stasyuk N., Gaida G., Gonchar M. L-arginine assay with the use of arginase I. App. Biochem. Microbiol. 2013. No. 5. P. 529-534.
12. Гайда Г., Стасюк Н., Сибірна Н., Гончар М. Визначення L-Aргініну у крові щурів ензиматичним методом. Scientific Journal «ScienceRise». 2015.  № 11/6 (16). C. 33-38.
13. Стасюк Н.Є., Басс С.Р., Гайда Г. З., Єпремян Н.С., Гончар М.В. Новий ензиматичний метод визначення L-аргініну за використання аргінази І людини та уреази. Scientific Journal «ScienceRise». 2015. № 6/1 (11). C. 43-48.
14. Stasyuk N.Ye., Gayda G.Z., Yepremyan H.S., Gonchar M.V. Simultaneous fluorometric arginase/urease-based assay of L-arginine, urea and ammonium. Spectrochimica Acta, Part A. 2017. Vol. 170. P. 184-190.
15. Stasyuk N., Gayda G., Fayura L., Boretskyy Y.R., Gonchar M.V., Sibirny A.A. Novel arginine deiminase-based method to assay L-Arginine in beverages.  Food chemistry. 2016.  Vol. 201. P. 320-326.
16. Патент України на корисну модель № 108773. Стасюк Н.Є., Гайда Г.З., Фаюра Л.Р., Борецький Ю.Р., Сибірний А.А., Гончар М.В. Ензиматично-хімічний метод визначення вмісту L-аргініну в харчових продуктах та алкогольних напоях.
17. Стасюк Н.Є., Гайда Г.З., Ковальчук Є.П., Стасик О.В., Гончар М.В. Виділення та характеристика аргінази І людини із рекомбінантних дріжджів Нansenula polymorpha. Укр. біохім. журн. 2010. Т. 6. C. 14-21.
18. Zakalskiy A.E., Zakalska O.M., Rzhepetskyy Y.A., Stasyk O.V., Horak D., Gonchar M.V. Overexpression of (His)6-tagged human arginase I in Saccharomyces cerevisiae and enzyme purification using metal affinity chromatography.  Protein Expr. Purif. 2012. V. 81. Р. 63-68.
19. Stasyk O.V., Boretsky Y.R., Gonchar M.V., Sibirny A.A. Recombinant arginine-degrading enzymes in metabolic anticancer therapy and biosensorics. Cell Biol. Intern. 2015. V. 39 (3). P. 246-252.
20. Fayura L.R., Boretsky Y.R., Pynyaha Y.V., Wheatley D.N., Sibirny A.A. Improved method for expression and isolation of the Mycoplasma hominis arginine deiminase from the recombinant strain of Escherichia coli. J. Biotechnol. 2013. Vol. 4. P. 420-426.
21. Фаюра Л.Р., Борецький Ю.Р., Пиняга Ю.В., Мартинюк Н.Б., Скороход В.В., Сибірний А.А. Розробка технології культивування  рекомбінантного штаму-продуцента Escherichia coli з метою отримання aргініндезімінази Mycoplasma hominis. Nauka innov. 2014, 10(4):32-39
https://doi.org/10.15407/scin10.04.032
22. Дерффель К. Статистика в аналитической химии. Москва, 1994. 267 с.
23. Патент України на корисну модель № 107543. Стасюк Н.Є., Гайда Г.З., Закальський А.Є., Закальська О.М., Гончар М.В. Ензиматичний метод визначення L-аргініну в крові людини.