Клінічне значення експресії пухлинних мікроРНК-122, -155, -182 та -200b у хворих на рак молочної залози

ЗаголовокКлінічне значення експресії пухлинних мікроРНК-122, -155, -182 та -200b у хворих на рак молочної залози
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2017
АвториЧехун, ВФ, Лук’янова, НЮ, Борікун, ТВ, Бездєнєжних, НО, Шепеленко, ІВ, Базась, ВМ, Клюсов, ОМ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin13.05.067
Об'єм13
Проблема5
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination67-74
МоваУкраїнська
Анотація
Дослідження проведено з метою вивчення зв’язків експресії онкогенних (-182, -155) і онкосупресорних (-122, -200b) мікроРНК в пухлинних клітинах з клініко-патологічними характеристиками раку молочної залози (РМЗ) та встановлення їх клінічного значення. Рівні мікроРНК визначали за допомогою зворотно-транскрипційної полімеразно-ланцюгової реакції в реальному часі, експресію рецепторів естрогену, прогестерону та епідермального фактору росту Her2/neu — імуногістохімічним методом. Встановлено зв’язок експресії цих мікроРНК зі стадією захворювання, наявністю метастатичного ураження реґіонарних лімфатичних вузлів, ступенем диференціювання, молекулярним підтипом пухлини. Отримані результати свідчать про участь досліджених мікроРНК у формуванні ступеня злоякісності РМЗ, їх асоціацію з агресивністю перебігу пухлинного процесу, вказують на перспективність подальшого вивчення запропонованої панелі мікроРНК для використання як додаткових маркерів перебігу РМЗ.
Ключові словаклінічне значення, мікроРНК, рак молочної залози
Посилання
1. Siegel R. L., Miller K. D., Jemal A. Cancer statistics. California. Cancer Journal for Clinicians. 2016. V. 66, № 1. P. 7-30. 
2. Бюлетень національного канцер-реєстру України №17 – «Рак в Україні», 2014-2015. Національний інститут раку.  Київ, 2016. 119c.
3. Чехун В.Ф., Щербан С.Д., Савцова З.Д. Гетерогенность опухоли – динамичное состояние. Онкология. 2012. Т. 14, № 1. С. 4-12.
4. Pareja F., Marchiò C., Geyer F.C., Weigelt B., Reis-Filho J. S. Breast Cancer Heterogeneity: Roles in Tumorigenesis and Therapeutic Implications. Current Breast Cancer Reports. 2017. V. 9, № 1. P. 34-44.
5. Ellsworth R.E., Blackburn H.L., Shriver C.D., Soon-Shiong P., Ellsworth D.L. Molecular heterogeneity in breast cancer: state of the science and implications for patient care. Seminars in cell & developmental biology. 2017. V. 64. P. 65-72. 
6. Chekhun V.F., Sherban S.D., Savtsova Z.D. Tumor cell heterogeneity. Experimental Oncology. 2013. V. 35, № 3. P.154-162.
7. Lang J.E., Wecsler J.S., Press M.F., Tripathy D. Molecular markers for breast cancer diagnosis, prognosis and targeted therapy. Journal of Surgical Oncology. 2015. V. 111, №1. P. 81-90.
8. Чехун В.Ф., Бородай Н.В., Юрченко О.В. Микро-РНК и опухолевый процесс. Онкология. 2012. Т. 15, № 2. С. 136-140. 
9. Chekhun V.F., Borikun T.V., Lukianova N.Y. Effect of 5-azacytidine on miRNA expression in human breast cancer cells with different sensitivity to cytostatics. Experimental Oncology. 2016. V. 38, № 1. P. 26-30. 
10. O’Bryan S., Dong S., Mathis J.M., Alahari S.K. The roles of oncogenic miRNAs and their therapeutic importance in breast cancer. European Journal of Cancer. 2017. V. 72. P. 1-11.