Розширення функціональних можливостей інфрачервоного Фур’є-спектрометра Bruker Vertex 70v

ЗаголовокРозширення функціональних можливостей інфрачервоного Фур’є-спектрометра Bruker Vertex 70v
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2017
АвториЖарков, ІП, Сафронов, ВВ, Ходунов, ВО, Коновал, ВМ, Маслов, ВО, Селіванов, ОВ, Солонецький, АГ, Стрельчук, ВВ, Ніколенко, АС, Циканюк, БІ, Насєка, ВМ
DOI10.15407/scin13.05.077
Об'єм13
Проблема5
РубрикаСвіт інновацій
Pagination77-82
МоваУкраїнська
Анотація
З метою розширення функціональних можливостей інфрачервоного Фур’є-спектрометра Vertex 70v виробництва фірми «Bruker» (Німеччина) розроблено конструкцію та виготовлено вакуумований Г-подібний модуль-приставку до нього. Запропонована модель дає можливість встановлювати і юстувати оптичні дзеркала діаметром до 50мм та приєднувати до неї терморегульований в діапазоні 2-330 К кріостат.
Роботу виконано в рамках програми наукового приладобудування НАН України, грант П-2/16-40.
Ключові словакріостат, модуль-приставка, Фур’є-спектрометр
Посилання
1. Технические характеристики лабораторных ИК-Фурье спектрометров.
URL: https://www.bruker.com/ru/products/infrared-near-infrared-and-raman-spec... (дата звернення 04.04.2017).
2. Приставки для ИК-Фурье спектрометров.
URL: http://www.intertech-corp.ru/aboutproduct.asp?gr=15&subgr=33&prid=134;
http://okb-spectr.ru/products/es/modern/ (дата звернення 04.04.2017). 
3. Патент України на винахід № 87503. Жарков І.П., Іващенко О.М., Сафронов В.В., Погребняк С.В. Спосіб та пристрій для регулювання температури. Бюл. №14 від 27.07.2009 р. МПК  G05D 23/30, F25B9/00,G05D23/19, опубл. 27.07.09 р.
4. Патент Российской Федерации на изобретение № 2366998. Жарков И.П., Иващенко А.Н, Погребняк С.В., Сафронов В.В. Способ регулирования и стабилизации температуры и устройство для его осуществления. Бюлл. № 25 от 10.09.2009 г., МПК G05D 25/30.