Впровадження дієтичних добавок з ефектом дезінтоксикації, поліпшення остеогенезу та метаболізму

ЗаголовокВпровадження дієтичних добавок з ефектом дезінтоксикації, поліпшення остеогенезу та метаболізму
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2017
АвториВолодіна, ТТ, Короткевич, НВ, Романюк, СІ, Галкін, ОЮ, Колибо, ДВ, Комісаренко, СВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin13.06.041
Об'єм13
Проблема6
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination41-53
МоваУкраїнська
Анотація
Захворювання опорно-рухової системи є досить розповсюдженими серед населення України та зустрічаються у більшості дітей, хворих на лейкемію. На основі фундаментальних досліджень, проведених раніше на базі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, було розроблено препарат «Коректин», який виявився ефективним засобом для лікування кісткових ушкоджень різного ґенезу, в тому числі тих, що виникають при гемобластозах. Метою роботи було оцінити перспективність застосування дієтичних добавок «Коректин» та «Гліцивіт С», розроблених на основі препарату «Коректин», та впровадити їх у виробництво. Отримані результати вказують на доцільність використання зазначених дієтичних добавок як додаткового джерела гліцину з метою нормалізації функціонального стану нервової та імунної систем, зміцнення кісткової тканини, очищення крові, зменшення психоемоційного напруження, прискорення алкогольної детоксикації, а також при захворюваннях опорно-рухової системи, печінки та онкогематологічних патологій. Одержані результати маркетингових досліджень свідчать про доцільність постачання на ринок розроблених добавок. За участі ТОВ «Нутрімед» (Україна) виготовлено дослідно-промислові партії добавок «Коректин» та «Гліцивіт С». Технічні умови їх виробництва затверджено та занесено до держаного реєстру ТУ. Розроблені добавки одержали схвалення ДП «ДНДЦ з проблем гігієни харчування МОЗ України» та Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України.
Ключові словааскорбінова кислота, гепатит, гліцин, дієтичні добавки, лейкемія, остеопороз
Посилання
1. Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті): у 3 т. Т. 2. К.: Експрес, 2009. 482 с.
2. Бебешко В.Г., Бруслова К.М., Цвєткова Н.М., Володіна Т.Т., Копилова О.В., Белінгіо Т.О., Березовський С.Я., Петрунько М.П., Боярський В.Г., Полянська В.М., Пушкарьова Т.І., Міщенко Л.П. Оцінка лікувально-профілактичних заходів для корекції структури кісткової тканини у дітей з гострими лейкеміями, які зазнали впливу іонізуючого випромінення внаслідок аварії на ЧАЕС. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології: збірник наукових праць. 2014. Вип. 19. C. 192-202.
3. Бебешко В.Г., Бруслова К.М., Володіна Т.Т., Цвєткова Н.М., Ляшенко Л.О., Пушкарьова Т.І., Волошко В.І., Черниш Т.О., Трихліб І.В. Визначення взаємозв’язку між амінокислотним складом сечі та щільністю кісткової тканини у дітей з гострими лейкеміями для формування групи ризику з онкогематологічної патології. Лікувальна справа. 2014. №12. C. 34-40.
4. Гулый М.Ф., Володина Т.Т., Федорченко E.Я., Печенова Т.Н. Назаревская Н.Н. Биосинтез коллагена кожи крыс при аминокислотном дисбалансе. Украинский биохимический журнал. 1978. Т. 51, № 4. С. 421-424.
5. Бруслова К.М. Звіт про клінічне дослідження препарату «Коректин» І стадія. 2004. 34 с.
6. Safety (MSDS) data for glycine. The Physical and Theoretical Chemistry Laboratory Oxford University. 2005.
7. Yamadera W., Inagawa K., Chiba S., Bannai M., Takahashi M., Nakayama K. Glycine ingestion improves subjective sleep quality in human volunteers, correlating with polysomnographic changes. Sleep and Biological Rhythms. 2007. V. 5, № 2. P. 126-131.
8. Coyle J.T., Tsai G. The NMDA receptor glycine modulatory site: a therapeutic target for improving cognition and reducing negative symptoms in schizophrenia. Psychopharmacology. 2004. V. 174, № 1. P. 32-28.
9. Diegelmann R. Collagen Metabolism. URL: http://www.medscape.com/viewarticle/423231 (дата звернення: 1 жовтня 2001 р).
10. Englard S., Seifter S. The biochemical functions of ascorbic acid. Annu. Rev. Nutr. 1986. № 6. P. 365-406.
11. Vrhovski B., Weiss A.S. Biochemistry of tropoelastin. European Journal of Biochemistry. 1998. V. 258, № 1. P. 118.
12. Kielty C.M., Sherratt M.J., Shuttleworth C.A. Elastic fibres. Journal of Cell Science. 2002. V. 115, Pt. 14. P. 2817-2828. 
13. Bannai S., Tateishi N. Role of membrane transport in metabolism and function of glutathione in mammals. The Journal of Membrane Biology. 1986. V. 89, № 1. P. 18.
14. Levine M., Rumsey S.C., Wang Y., Park J.B., Daruwala R. Vitamin C. Stipanuk M.H. Biochemical and physiological aspects of human nutrition. Philadelphia: W.B. Saunders, 2000. P. 541-567.
15. Deruelle F., Baron B. Vitamin C: is supplementation necessary for optimal health? J. Altern. Complement. Med. 2008. V. 14, № 10. P. 1291-1298.
16. Бебешко В.Г., Бруслова К.М., Цвєткова Н.М., Володіна Т.Т., Пушкарева Т.І. Корекція органічного та мінерального матриксу кісткової тканини у дітей з гострими лейкеміями, які зазнають впливу несприятливих факторів довкілля. Інформаційний лист. 2014. 3 с.
17. Збірник наукових праць XVII з’їзду ортопедів-травматологів України (5-7 жовтня 2016 р., Київ). К.: «Українська асоціація ортопедів-травматологів» та “Інститут травматології та ортопедії НАМН України», 2016. 265 с.
18. Федоренко З.П., Гулак Л.О., Михайлович Ю.Й., Горох Є.Л., Рижов А.Ю., Сумкіна О.В., Куценко Л.Б. Бюлетень Національного канцер-реєстру України № 18. Рак в Україні, 2015-2016. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. К.: Національний інститут раку, 2017. 123 с.
19. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2015 рік. За ред. Шафранського В.В.. К.: МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України», 2016. 452 с. 
20. Hahn R.G. Dose-dependent half-life of glycine. Urological Research. 1993. V. 21, № 4. P. 289-291.