Особливості наукового забезпечення виробництва перспективних зразків радіоелектронної апаратури

ЗаголовокОсобливості наукового забезпечення виробництва перспективних зразків радіоелектронної апаратури
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2018
АвториЛаврич, ЮМ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.01.015
Об'єм14
Проблема1
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination15-25
МоваРосійська
Анотація
Вступ. Розробка нових поколінь озброєння і військової техніки (ОВТ) на всіх етапах супроводжується науковим забезпеченням, що є необхідною умовою досягнення високих тактико-технічних характеристик.
Мета роботи. Обґрунтування можливих шляхів і способів наукового забезпечення ОВТ в сучасних умовах. 
Матеріали і методи дослідження. Проведено аналіз проблемних питань створення озброєння й військової техніки в сучасних умовах.
Результати дослідження. На підставі проведеного аналізу запропонований ряд доповнень до змісту наукового забезпечення: відтворення галузевої науки всередині існуючих академічних структур, створення системи управління оборонними науково-дослідними дослідно-конструкторськими роботами (НДДКР) країни на основі взаємопов’язаної та узгодженої участі всіх наукових сфер, проведення аудиту й оцінка існуючих науково-технічних наробок, створення їх єдиного банку, забезпечення доступу до систематизованої науково-технічної інформації та перегляд підходів до оцінки вітчизняної наукометричної бази, створення загальнонаціональних наукових видань з питань створення ОВТ, коректування методології відбору й оцінки конкурсних пропозицій наукових установ.
Висновки. Врахування запропонованих доповнень до змісту наукового забезпечення розробки нових поколінь озброєння й військової техніки дозволить не тільки значно скоротити тривалість стадій розробки й впровадження нових зразків озброєння, а й підвищити якість серійної продукції.
Ключові словагалузева наука, наукове забезпечення, система розробки, фундаментальна наука
Посилання
1. Ходаков В.Е. Высшее образование в Украине: взгляд со стороны и изнутри. Херсон, 2006. 338 с.
2. Петков А.А. Методологические аспекты обоснования облика системы вооружения вооруженных сил государства. Наука и военная безопасность. 2004. № 2. С. 32-35.
3. Клімченко В.Й., Бєлавін О.В. Обґрунтування раціонального співвідношення обсягів капітального ремонту, модернізації і закупівлі та розробок ОВТ РТВ на середньострокову та довгострокову перспективи. Актуальні питання розвитку Збройних Сил України: Зб. наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Харків, 2013. Вип. 3(36). С. 35-41.
4. Немудров В., Борисов К., Завалин Ю., Корнеев И., Малышев И., Шиллер В.  ЭКБ системы на кристалле и системы в корпусе – новые возможности для военной техники. Электроника: Наука, Технологии, Бизнес. 2014. № 1. С. 144-150. 
5. Луговский В.В., Николаенко Ю.Е., Демедюк А.В., Ларкин С.Ю. Основные положения государственной программы развития техники и технологий СВЧ на 2005-2009 гг. в Украине. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. 2005. № 6. С. 3-5.
6. Решение конференции «СИЭТ-2008» по тематическому направлению «Проблемы развития микроэлектроники в Украине – состояние и перспективы». Материалы IX Международной научно-практической конференции «СИЭТ-2008». Одесса, 2008. С. 3-4.
7. Кравченко А.Ю., Смирнов С.С., Реулов Р.В., Хованов Д.Г. Роль научно-технического задела в инновационных процессах создания перспективного вооружения: проблемы и пути решения. Вооружение и экономика. 2012. № 4(20). С. 1-15.
8. Космічне право України: Зб. національних і міжнародних правових актів. Київ, 2004. 440 с.
9. Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України на 2008-2012 роки. Київ, 2008. 86 с.