Технічні рішення процесу тіпання луб’яної сировини

ЗаголовокТехнічні рішення процесу тіпання луб’яної сировини
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2018
АвториБерезовський, ЮВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.01.026
Об'єм14
Проблема1
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination26-39
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Статтю присвячено вирішенню проблем розвитку наукових основ ресурсозберігаючих технологій комплексної переробки луб’яних культур.
Постановка задачі. В останні роки дуже загострилася проблема екологічно збалансованого розвитку країни. Визначено кризові риси структурної виробничої схеми переробки луб’яної сировини в Україні з метою вироблення адекватних сценаріїв її розвитку.
Мета роботи — стала розробка теоретичних аспектів отримання луб’яного волокна з заданими якісними показниками.
Матеріали й методи. У процесі дослідження використано методи теоретичного узагальнення і порівняння, аналізу й синтезу. Розглянуто питання пошуку шляхів підвищення якості та розширення асортименту високоякісної луб’яної продукції різних способів оброблення.
Результати. Узагальнено сучасний рівень вітчизняних і зарубіжних наукових робіт, присвячених проблемам і перспективним напрямам розвитку первинної обробки луб’яних волокон. Опрацьовано теоретичні питання більш ефективного використання наявної в країні лляної сировини.
Висновки. На основі проведених досліджень анатомічної та хімічної будови луб’яних стебел, конструкцій групи м’яльно-трясильних, тіпально-очисних машин для попередньої обробки технічного волокна теоретично обґрунтовано й експериментально доведено необхідність створення нового пристрою механічної переробки цих культур для отримання волокна з заданими якісними показниками. На основі розробленого механізму відокремлення костри й розволокнення пучків технічних луб’яних волокон запропоновано нові способи руйнування стебла, що базуються на процесах стиснення, зламу, ковзного згину, скобління, інерційних сил, тертя, тиску й натягу, які сприяють руйнуванню цілісності стебла та підвищенню ступеня його розволокнення. Розроблено інноваційну конструкцію тіпального вузла для обробки луб’яної сировини, що забезпечує підвищення ефективності порушення зв’язків між деревиною й волокном луб’яної сировини, відділення волокна від костриці та інших неволокнистих домішок, універсальність використання тіпального вузла для переробки стебел луб’яних культур.
Ключові словавиробництво, волокно, льон, обладнання, очищення, переробка, сировина, якість
Посилання
1. Наталенко И. Льняных дел мастер! URL: http://latifundist.com/blog/read/305-lnyanyh-del-master (дата звернення: 07.04.17).
2. Березовський Ю.В. Товарознавча характеристика властивостей льону. Товарознавчий вісник. 2012. № 5. С. 23-28.
3. Горач О.О. Удосконалення технології одержання трести з соломи льону олійного з використанням штучного зволоження: дис. канд. тех. наук: 05.18.01. ХНТУ. Херсон, 2009. 206 с.
4. Березовський Ю.В. Екологічно безпечні текстильні товари на основі лляних волокон. Товари і ринки. 2013. № 2 (16). С. 176-183.
5. Сай В.А. Технологія вирощування, збирання та первинної переробки льону олійного. Луцьк, 2012. 168 с.
6. Березовський Ю.В. Застосування нових технічних рішень у виробництві лляної продукції. Вісник ХНТУ. 2014. № 4 (51). С. 51-58.
7. Тіхосова Г.А. Розвиток наукових основ технологій первинної переробки волокон льону олійного: дис. доктора техн. наук: 05.18.01. ХНТУ. Херсон, 2011. 358 с.
8. Березовський Ю.В. Оцінка необхідності розвитку та підтримки виробництва екологічно безпечної лляної продукції в Україні. Вісник ХНТУ. 2014. № 2 (49). С. 51-55.
9. Березовський Ю.В. Теоретичні аспекти розвитку екобрендингу лляних та льоновмісних товарів в Україні. Товарознавство та інновації. 2013. Вип. 5. С. 24-33.
10. Свояченко М. Лен и конопля: реалии и перспективы возрождения. URL: http://www.ua-fashion.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2... (дата звернення: 16.02.17).
11. Обзор рынка льна Украины в 2016 году.
URL: http://marketing.rbc.ua/news/21.09.2016/8445 (дата звернення: 21.09.16).
12. В Украине увеличились объемы переработки льна. URL: http://ubr.ua/market/agricultural-market/v-ukraine-uvelichilis-obemy-per... (дата звернення: 28.12.2016).
13. Новиков Э.В., Смирнов Б.И. О первичной обработке льняной тресты.
URL: http://www.russianflax.ru/info/articles/article/o_perv_obrabotke.html (дата звернення: 12.02.17).
14. Рынки. Льняной рай.
URL: http://msb.aval.ua/ru/news/?id=25138 (дата звернення: 24.05.2016).
15. Левковська Т.В. Аналіз сировинної бази текстильної промисловості України на сучасному етапі розвитку економіки. Бізнес-навігатор. 2013. №1 (30). С. 91-99. 
16. Макаренко П.М. Ринкова трансформація аграрного сектора: теорія і практика. Запоріжжя, 2006. 373 с.
17. Евдокимова Ж.В., Вотчиникова С.Н. Волшебник синий лен.
URL: http://www.rea-centre.narod.ru/analis/lien-st-02.htm (дата звернення: 12.04.17).
18. Поважный А.С. Государственная поддержка развития аграрного сектора экономики: опыт и современные тенденции. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління: «Державне управління економічного розвитку регіону та підприємств». 2004. Т. V, № 38. С. 40-46.
19. Березовський Ю.В. Оцінка передумов розвитку ринку товарів з льону в Україні. Товарознавчий вісник. 2014. Випуск 7. С. 19-27.
20. Обзор состояния текстильной отрасли. Льняная подотрасль. Котонизированный лен. URL: http://rea-centre.narod.ru/analis/len-01.htm#_top (дата звернення: 02.04.17).  
21. Пашин Е.Л., Федосова Н.М. Технологическое качество и переработка льна-межеумка. Кострома, 2003. 88 с.  
22. Федосова Н.М., Пешкова А.С. Анатомическое строение масличного льна. Достижения науки и техники АПК. 2005. № 10. С. 17-18. 
23. Украина: рынок льна и продуктов переработки.
URL: http://www.proagro.com.ua/research/files/PA_Linseed_2016_Rus_adv.pdf (дата звернення: 22.01.17). 
24. Головенко Т.М. Розроблення технології переробки стебел трести льону олійного з метою одержання нетканих матеріалів: дис. канд. техн. наук: 05.18.02. ХНТУ. Херсон, 2013. 226 с.
25. Гілязетдінов Р.Н. Розвиток наукових основ створення інноваційних технологій первинної переробки луб’яних культур: дис. д-ра техн. наук: 05.18.01. ХНТУ. Херсон, 2009. 329 с.
26. Валько П.М. Удосконалення технології одержання тіпаного лляного волокна з використанням очищувальних валків: дис. канд. техн. наук: 05.18.01. ХНТУ. Херсон, 2011. 179 c.
27. Березовський Ю.В. Використання нових технічних рішень у промисловому виробництві лляної продукції. Nauka innov. 2016, 12(4):51-68
https://doi.org/10.15407/scin12.04.051
28. Березовський Ю.В. Технічні рішення процесу переробки лляної сировини. Nauka innov. 2017, 13(3):25-37
https://doi.org/10.15407/scin13.03.025
29. Патент України № 111013. Березовський Ю. В. Тіпальний вузол для обробки луб’яної сировини.