Технологія двостадійного фракціонування пальмової олії для виробництва замінників какао-масла

ЗаголовокТехнологія двостадійного фракціонування пальмової олії для виробництва замінників какао-масла
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2018
АвториРадзієвська, ІГ, Мельник, ОП, Галенко, ОО
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.01.040
Об'єм14
Проблема1
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination40-49
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Олії тропічних рослин, як найбільш значиме джерело рослинних жирів у світі, можуть замінити традиційні види високовартісної олійної сировини у виготовленні харчових продуктів, що відповідатимуть світовим стандартам і вимогам харчової галузі.
Постановка завдання. Виявити можливість двостадійного фракціонування пальмової олії сольвентним методом. 
Мета роботи. Апробація технологій фракціонування пальмової олії для отримання високоякісних фракцій заданого складу з наступним виробництвом на їх основі замінників какао-масла.
Матеріали й методи. Рафіновану пальмову олію та її фракції досліджено термографічними, хроматографічними та стандартними титрометричними методами.
Результати. Удосконалено технологію фракціонування пальмової олії сухим методом для здійснення фракціонування двома послідовними стадіями. Встановлено наявність кріоскопічних температур — 22,8 і 8,2°С при швидкості охолодження від 0,2 до 0,8°С/хв. Одержано фракцію пальмової олії з температурою плавлення 33-39°С, що містить 50% лауринової кислоти й за своїм складом наближається до характеристик какао-масла. Розроблено склад сумішей із застосуванням одержаної середньої фракції для виробництва замінників, еквівалентів та поліпшувачів какао-масла.
Висновки. Встановлено режими сольвентного фракціонування пальмової олії для одержання середньої фракції, яка відповідає вимогам замінників какао-масла.
Ключові словазамінники какао-масла, пальмова олія, середня фракція, фракціонування, швидкість охолодження
Посилання
1. Кузнецова Л.М. Технологія модифікованих жирів сольвентним фракціюванням: автореф. дис. канд. техн. наук. Харків, 2014. 21 с.
2. Gunstone F.D. Vegetable Oils in Food Technology. Boca Raton, Florida, USA, 2002. 352 p.
3. Kellens, M., Gibon, V., Hendrix, M., De Greyt, W. Palm oil fractionation. European Journal of Lipid Science and Technology. 2007. V. 109, Is. 4. P. 336-349.
4. Mamat H., Nor Aini I., Said M., Jamaludin R. Physicochemical characteristics of palm oil and sunflower oil blends fractionated at different temperatures. Food Chemistry. 2005.  V. 91. P. 731-736.
5. ДСТУ 4306:2004 Олія пальмова. Загальні технічні умови. Київ, 2004. 18 с.
6. ГОСТ 5472:50 Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности, 1950. 4 с.
7. Пальмова олія: офіційний сайт компанії «Технополіз».
URL: http://tehnopoliz.ru/masla_i_zhiry/ (дата звернення: 30.11.2017).
8. Харчова цінність. Пальмова олія – джерело здоров’я: офіційний сайт компанії «Дельта-Вілмар СНД». URL: http://www.deltawilmar.com/rus/resources/value/ (дата звернення: 30.11.2017).
9. Шумейко В.М. Маркетинговий менеджмент експортного потенціалу олійно-жирового комплексу України. Механізм регулювання економіки. 2009. 2 (4). С. 177-184.
10. Chong C., Kamarudin Z., Lesieur P., Marangoni A., Bourgaux C., Ollivon M. Thermal and structural behaviour of crude palm oil: Crystallisation at very slow cooling rate.  European Journal of lipid Science and technology. 2007. 109 (4). P. 410-421.  
11. Zaliha O., Chong C.L., Cheow C.S., Norizzah A.R., Kellens M.J. Crystallization properties of palm oil by dry fractionation. Food Chemistry. 2004.  86 (2). Р. 245-250.
12. Miskandar M.S., Che Man Y.B., Abdul Rahman R., Nor Aini I., Yusoff M.S.A. Palm Oil Crystallization: Effects of cooling time and oil content. Journal of Food Lipids. 2004. V. 11, Is. 3. P. 190-207.
13. Тимченко В.К. Фракціонування пальмової олії з використанням ПАР. Олійно-жировий комплекс. 2005. № 1. С. 21–23.
14. Садовничий Г. Пальмовое масло. Особенности его применения в масложировой промышленности Украины. Олійно-жировий комплекс. 2003. № 3. С. 51-54.
15. Pei S., Abas F., Lima H.K., Beh B.K., Ling T.C., Tan C.P. Compositional and thermal characteristics of palm olein-based diacylglycerol in blends with palm super olein. Food Research International. 2014. V. 55. P. 62-69.
16. Kalnin D., Garnaud G., Amenitsch H., Ollivon M. Monitoring fat crystallization in aerated food emulsions by combined DSC and time-resolved synchrotron X-ray diffraction. Food Research International. 2002. V. 35. P. 927-934.
17. Кузнецова Л.Н., Папченко В.Ю., Демидов И.Н. Получение низкоплавкой фракции пальмового масла. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. 11 (985). С. 120-123. 
18. ДСТУ 4439:2005. Стеарин пальмовий. Загальні технічні умови. Київ, 2006. 20 с.
19. ДСТУ 4438:2005. Олеїн пальмовий. Загальні технічні умови. Київ, 2006. 18 с. 
20. Naik B., Kumar V. Cocoa Butter and Its Alternatives: A Reveiw. Journal of Bioresource Engineering and Technology. 2014. V. 1. P. 7-17
21. Сирохман І.В. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів. Київ, 2008. 616 с.
22. Undurraga D., Markovits A., Erazo S. Cocoa butter equivalent through enzymatic interesterification of palm oil midfraction. Process Biochemistry. 2001. V. 36, Is. 10. P. 933-939.
23. ДСТУ 5005:2014 «Жири рослинні. Еквіваленти, поліпшувачі, замінники та сурогати какао-масла. Загальні технічні умови». Київ, 2014. 20 с.
24. Mutia, R. Synthesis of Cocoa Butter Equivalent from Formulated Hard Palm Oil Mid-Fraction and Canola Oil Blends. Advanced Materials Research. 2015. V. 1113. P. 453-458. 
25. Casimir C. Akoh, David B. Min. Food Lipids: Chemistry, Nutrition, and Biotechnology. Boca Raton, New York, USA, 2008. 914 p.
26. Lipp M., Simoneau C., Ulberth F., Anklam E., Crews C., Brereton P., De Greyt W., Schwack W., Wiedmaier C. Composition of Genuine Cocoa Butter and Cocoa Butter Equivalents. Journal of food composition and analysis. 2001. V. 14, Is. 4. P. 399-408.