Основи створення розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України

ЗаголовокОснови створення розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2018
АвториХіміч, ОМ, Івлічев, ВП, Мальчевський, ІА, Беспалов, СА, Пустовойт, ММ, Голоцуков, ГВ, Щетинін, ІЄ, Ніколенко, ДІ, Іванов, СМ, Кірсанов, ВФ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.01.053
Об'єм14
Проблема1
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination53-66
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Розробка і впровадження розподілених інформаційних технологій (РІТ) у діяльність органів влади є потребою часу й відповідає Концепції розвитку електронного урядування, широко визнаної у світі та схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України No 2250-р від 13.12.2010.
Постановка задачі. Розробка РІТ підтримки науково-організаційної діяльності (РІТ НОД) НАН України є першочерговим завданням серед завдань інформатизації керування діяльністю НАН України.
Мета. Розробка РІТ НОД НАН України, пов’язаної з обробкою документів, які супроводжують відкриття, виконання, контроль, облік, закриття науково-дослідних (НДР) і дослідно-конструкторських робіт (ДКР).
Матеріали і методи. У роботі застосовано методи створення РІТ з використанням концепції життєвого циклу обробки структурованого електронного документу як базового інформаційного об’єкту проектування, розробки, функціонування та супроводження РІТ.
Результати. Застосування РІТ НОД НАН України дозволило суттєво прискорити обробку зазначених вище документів, забезпечити коректність і повноту інформації щодо НДР та ДКР, коректність й оперативність статистичних звітів про виконання НДР і ДКР установ НАН України.
Висновки. Запропоновано створити Єдину розподілену інформаційну технологію підтримки науково-організаційної діяльності НАН України (ЄРІТ НОД НАН України) для комплексної інформатизації науково-організаційної діяльності НАН України.
Ключові словабанк даних, науково-організаційна діяльність, розподілена інформаційна технологія, структурований електронний документ
Посилання
1. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. Москва, 1987. 552 с. 
2. Розробити методологічний та технологічний інструментарій створення розподілених інформаційних технологій на основі використання типових програмних компонент. Заключний звіт про НДР. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Київ, 2012. 342 с.
3. Технічне завдання на створення першої черги розподіленої інформаційної технології підтримки науково–організаційної діяльності НАН України. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Київ. 2014. 34 с.
4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №. 60181. Івлічев В.П., Мальчевський І.А, Беспалов С.А., Пустовойт М.М., Щетинін І.Є., Ніколенко Д.І., Голоцуков Г.В., Івлічєв В.В., Кірсанов В.Ф., Ламонов П.В., Іванов С.М. Комп’ютерна програма «Розподілена інформаційна технологія підтримки  науково-організаційної діяльності НАН України. Перша черга» (“РІТ НОД-1 НАН України”).
5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №. 67379. Івлічев В.П., Мальчевський І.А, Беспалов С.А., Кочешев І.О., Пустовойт М.М., Голоцуков Г.В., Щетинін І.Є., Ніколенко Д.І., Іванов С.М., Кірсанов В.Ф. Комп’ютерна програма «Розподілена інформаційна технологія підтримки  науково-організаційної діяльності НАН України. Підсистема забезпечення проведення конкурсу науково-технічних проектів установ НАН України» («РІТ НОД НАН України. ПЗ КНТП»).
6. «Про стан реалізації Концепції розвитку Національної академії наук України та заходи з реалізації постанови Загальних зборів НАН України № 3 від 14.04.2016». Постанова Президії НАН України № 145 від 07.07.2016.