Суперкомп’ютер як платформа для інноваційного розвитку

ЗаголовокСуперкомп’ютер як платформа для інноваційного розвитку
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2018
АвториГоловинський, АЛ, Маленко, АЛ, Роганова, ОЮ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.01.067
Об'єм14
Проблема1
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination67-79
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. В Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України функціонує найбільший в Україні суперкомп’ютерний комплекс СКІТ, загальна пікова продуктивність якого сягає 43 трлн операцій на секунду. Суперкомп’ютер ефективно вирішує завдання максимально широкого спектру — від дослідження надр Землі до лінгвістичних студій та від генетики до моделювання еволюції чорних дір. Одне зі своїх застосувань комплекс знайшов в рамках науково-технічного проекту НАН України під час розв’язання задач фотограметрії при партнерстві з Громадською організацією «Pixelated Realities», що займається просуванням цифрових методів як для реставрації, реконструкції, дослідження об’єктів культурної спадщини, так і для планування й ревіталізації (пожвавлення) міського простору.
Мета. Створення спеціалізованого програмно-апаратного комплексу на базі суперкомп’ютера СКІТ для вирішення ресурсоємного задавдання фотограмметрії.
Матеріали й методи дослідження. Програмно-апаратний комплекс створено на базі оригінальної архітектури суперкомп’ютера СКІТ та фотограмметричного методу побудови тривимірних сцен, який полягає у відтворенні 3D-об’єкту за фотографіями. Завдання фотограмметрії передбачає обробку десятків тисяч фотографій для створення тривимірних сканованих образів пам’ятників, історичних будівель, археологічних розкопів та урбаністичних об’єктів з використанням програмного забезпечення RealityCapture.
Результати дослідження. Інноваційним результатом проекту є створення першого в Україні спеціалізованого програмно-апаратного комплексу, який використовує високопродуктивні обчислення для вирішення завдань тривимірної реконструкції за фотографіями. Також в Інституті кібернетики разом з партнерами розроблено спеціалізований програмно-апаратний комплекс «Хмарна кіностудія».
Висновки. Створення спеціалізованого суперкомп’ютерного сегмента та приклади його використання продемонструвавали ефективність таких рішень в напрямі тривимірного моделювання й мультиплікації, а також наявність значного інтересу та великого ринку суперкомп’ютерних технологій. «Хмарна кіностудія» продовжила успішний досвід створення спеціалізованих обчислювальних систем, призначених для розв’язання важливих прикладнихтнауково-технічних завдань.
Ключові словасуперкомп’ютер, тривимірне моделювання, фотограмметрія
Посилання
1. Програмне забезпечення RealityCapture. URL: https://www.capturingreality.com/Showcase (дата звернення: 10/05/2017). 
2. Загородний А.Г., Свистунов С.Я., Белоус Л.Ф., Головинский А.Л. UA-Grid: Украинская национальная грид-программа. Міжнар. конференція "Parallel and Distributed Computing Systems" PDCS 2013. Україна, Краків, 13–14 березня, 2013. С. 346-356.
3. Головинський А.Л., Маленко А.Л., Горенко С.О., Бандура О.Ю. Архітектура GPU вузлів обчислювального кластера. Матеріали міжнар. конференції “High Performance Computing”. Київ, 12-14  жовтня 2011. С. 70-75.
4. Головинский А.Л., Маленко А.Л., Белоус Л.Ф. Веб-портал системы управления суперкомпьютером. Выч. мет. программирование. 2010. № 11 (4). С. 130–136.
5. Головинський А.Л., Маленко А.Л., Сергієнко І.В., Тульчинський В.Г. Енергоефективний  суперкомп'ютер СКІТ–4. Вісник Національної академії наук України. 2013. №2. С. 50-59.
6. Дорожинський О.Л. GPS і фотограмметрія – що це дає? Вісник геодезії та картографії. 1999. № 3. С. 16-17.
7. Веприцька К.Д. Особливості фотограмметричних досліджень архітектурно-археологічних пам’яток на прикладі решток Генуезької фортеці в м. Феодосії, АР Крим, Україна. Науковий вісник будівництва. 2016. № 2 (84). С. 44-48. 
8. Железняк О.О., Чубко Л.С. Космічна фотограмметрія. Київ, 2012. 220 с.
9. Сітцева М.В. Роль мультиплікації у розвитку дитини в умовах інформаційного суспільства URL: http://www.inforum.in.ua/conferences/12/2/12 (дата звернення: 02.11.2017).
10. Коваленко В.В. Про використання мультиплікаційних фільмів у роботі з молодшими школярами. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь 2014». URL: http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=5 (дата звернення: 02.11.2017).
11. Гавриш Н.В. Вплив мультфільмів на формування моральної свідомості у дітей. Вісник Львівського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. Ч. ІІ., № 13 (272). С. 103-110.
12. Пам’ятник Арману де Рішельє. 
URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Пам%27ятник_Арману_де_Рішельє (дата звернення: 02.11.2017).
13. Пасаж (Одеса).
URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Пасаж_(Одеса) (дата звернення: 02.11.2017).
14. Приморський бульвар (Одеса).
URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Приморський_бульвар_(Одеса) (дата звернення: 02.11.2017).
15. Сагайдак М.А. Давньокиївський Поділ: Проблеми топографії, стратиграфії, хронології. Київ, 1991. 168 с.