Cтворення спеціалізованих маніпуляторів для низькотемпературних досліджень

ЗаголовокCтворення спеціалізованих маніпуляторів для низькотемпературних досліджень
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2018
АвториЖарков, ІП, Сафронов, ВВ, Ходунов, ВО, Коновал, ВМ, Маслов, ВО, Селіванов, ОВ, Солонецький, АГ, Стрельчук, ВВ, Ніколенко, АС, Циканюк, БІ, Насєка, ВМ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.02.029
Об'єм14
Проблема2
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination29-36
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Дослідження магніто- та електрооптичних властивостей матеріалів в умовах кріогенних температур потребує високовартісних спеціалізованих кріостатів. У випадку проведення досліджень в магнітних полях з індукцією до 1 Тл можна використовувати спеціальні вставки-тримачі.
Проблематика. Розробка спеціальних маніпуляторів для кріостату, які б дозволяли проводити дослідження оптичних властивостей матеріалів під впливом зовнішнього магнітного та електричного полів — це важлива проблема при проведенні низькотемпературних досліджень.
Мета. Створення спеціалізованих маніпуляторів для електро- та магнітооптичних вимірювань в умовах кріогенних температур.
Результати. Розроблено спеціальні маніпулятори-тримачі зразків, які дозволяють проводити вимірювання в умовах кріогенних температур у постійному магнітному полі з індукцією до 1 Тл в кріостаті рідинно-проточного типу. Конструкція також передбачає можливість змінювати величину поля шляхом зміни величини зазору між магнітами. Додатково є можливість змінювати напрямок ліній напруженості магнітного поля відносно напрямку поширення світла. Розробка дозволяє виконувати дослідження оптичних властивостей матеріалів залежно від прикладеного електричного поля в умовах низьких температур, а також передбачає можливість підведення електричного поля до зразків та реєстрацію електричних сигналів від зразка. Використання розроблених тримачів дає можливість проводити вимірювання декількох зразків в одному циклі заливки кріостату.
Висновки. Розроблено спеціальні маніпулятори для дослідження магнітооптичних та електрооптичних властивостей матеріалів в умовах низьких температур, що дають можливість виконувати вимірювання впливу магнітного та електричного поля на оптичні властивості досліджуваних матеріалів. Роботу виконано в рамках програми наукового приладобудування НАН України, грант П-2/16-40.
Ключові словаелектрооптика, кріостат, магнітооптика, маніпулятор
Посилання
1. Деклараційний патент на корисну модель України № 17466. Жарков І.П., Маслов В.О., Сафронов В.В., Чмуль А.Г. Вставка кріостата.
2. Патент України №44265 на корисну модель. Жарков І.П., Жирко Ю.І., Комаров А.В., Маслов В.О., Сафронов В.В. Вставка кріостата.
3. Жарков И.П., Жирко Ю.И., Иващенко А.Н., Сафронов В.В., Ходунов В.А. Терморегулируемая криостатная система для исследования магнито-оптических свойств материалов под давлением в диапазоне температур 77-300 К. Научное приборостроение. 2010. Т. 20, № 2. С. 120-125.
4. Патент України  №55606 на корисну модель. Жарков І.П., Маслов В.О., Ходунов В.О., Сафронов В.В., Чмуль А.Г. Вставка кріостата для дослідження фотовольтаїчних характеристик зразків при механічних навантаженнях.
5. Патент України на винахід №103508. Жарков І.П., Комаров А.В., Маслов В.О., Сафронов В.В. Вставка кріостата для електромагнітооптичних досліджень.
6. Патент України на корисну модель №86176. Жарков І.П., Маслов В.О., Сафронов В.В., Селіванов О.В. 3D вставка кріостата для оптичних та електрооптичних досліджень.
7. Патент України на винахід № 112992. Жарков І.П., Пилипчук О.С., Порошин В.М., Сафронов В.В., Ходунов В.О. Терморегульована кріостатна система для магнітофізичних та електрофізичних досліджень.
8. Жарков І.П., Сафронов В.В., Паламарчук С.П., Пилипчук О.С., Солонецький А.Г., Ходунов В.О. Комплекс кріоапаратури з вбудованим надпровідним соленоїдом для магнітофізичних та електрофізичних досліджень. Nauka innov. 2016, 12(3):29-34
https://doi.org/10.15407/scin12.03.029