Оцінка захисних властивостей фільтруючих напівмасок за допомогою вимірювання перепаду тиску

ЗаголовокОцінка захисних властивостей фільтруючих напівмасок за допомогою вимірювання перепаду тиску
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2018
АвториГолінько, ВІ, Чеберячко, СІ, Яворська, ОО
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.03.046
Об'єм14
Проблема3
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination46-54
МоваАнглійська
Анотація
Вступ. Важливою характеристикою респіратора є здатність його напівмаски захищати органи дихання від різноманітних забруднень в атмосфері за рахунок щільного прилягання до обличчя.
Проблематика. Одним з низьковартісних і простих методів альтернатив діагностики захисних властивостей напівмасок за допомогою спеціальних тест-аерозолів є підтримання постійного перепаду тиску під маскою. Він базується на визначенні кількості повітря, що підсмоктується через щілини, при створенні розрядження у підмасочному просторі. Однак, немає рекомендацій щодо можливостей цього методу в оцінюванні ізолюючих властивостей легких фільтруючих напівмасок, з-під яких не можна відкачати повітря.
Мета. Розробити спрощений метод оцінювання захисних властивостей напівмасок з використанням вимірювання ступеню розрідження повітря під фільтрувальною напівмаскою, який дозволяє встановити її ізолюючі властивості та коефіцієнт захисту.
Матеріали й методи. Коефіцієнт захисту респіратора можна оцінити за кількістю повітря, що проходить через фільтруючий матеріал і щілини з відомим коефіцієнтом проникнення і підсосу. Останній обчислюється як коефіцієнт аспірації в щілину відомої довжини. Витрати повітря визначаються експериментально за різницею тисків між герметично розташованою напівмаскою на манекені та розташованими по її периметру обтюрації трубочками з відомим діаметром.
Результати. Побудована калібрувальна шкала взаємозв’язку перепадів тиску і витрат повітря через зазор для фільтруючих напівмасок. Розраховано коефіцієнти ізоляції та захисту респіраторів типу «Лепесток». Встановлено, що коефіцієнт захисту прямопропорційно залежить від співвідношення витрат повітря через фільтр і щілини між обличчям і напівмаскою по смузі обтюрації.
Висновки. Доведено, що метод визначення захисних властивостей фільтруючих напівмасок вимірюванням перепадів тиску можна використовувати як альтернативу високовартісній діагностиці якості засобів індивідуального захисту органів дихання, а також застосовувати при підборі та навчанні працівників правильній експлуатації респіраторів на виробництві відповідно до вимог ЕN529:2006.
Ключові словавитрата повітря, захисні властивості, коефіцієнт проникнення, концентрація шкідливих речовин, фільтрувальна напівмаска