Застосування біологічно активних препаратів для зберігання соломи льону олійного

ЗаголовокЗастосування біологічно активних препаратів для зберігання соломи льону олійного
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2018
АвториКузьміна, ТО, Єдинович, МБ, Березовський, ЮВ, Бобир, СВ, Євтушенко, ВВ, Руденко, ІА
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.04.027
Об'єм14
Проблема4
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination27-41
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. В Україні значні обсяги лляної сировини не надходять відразу на первинну переробку, а з часом спостерігається погіршення її якості. Це пов’язано з недотриманням агротехнічних норм збирання, несприятливими погодними умовами та іншими факторами в процесі зберігання сировини.
Проблематика. Потужності льонопереробних підприємств не дозволяють переробити весь обсяг сировини за короткий період часу, тому виникає потреба у її тривалому зберіганні. Забезпечити високі якісні показники соломи льону олійного можуть екологічно безпечні, відносно дешеві сучасні консерванти, які мають інгібіторні, бактерицидні, фунгіцидні властивості.
Мета. Дослідження впливу біологічно активних речовин на показники якості соломи льону олійного та визначення раціональних параметрів процесу зберігання.
Матеріали й методи. Для проведення досліджень відібрано сорти льону олійного: Віра, Південна ніч та Дебют. Окреслені завдання вирішували за допомогою теоретичних та експериментальних методів дослідження, що є чинними в галузі первинної переробки сировини й текстильного матеріалознавства. Математичне моделювання процесів виконано в середовищі MathСad.
Результати. Досліджено вплив біологічно активних препаратів на ступінь збереження соломи льону олійного.
Визначено механізм дії досліджуваних консервантів та динаміку зміни якісних параметрів сировини у процесі її тривалого зберігання. Отримано статистичні моделі впливу умов зберігання льоносоломи на якісні параметри волокна, а також визначено оптимальний консервант, його концентрацію, умови та строки його дії.
Висновки. Обґрунтовано застосування нових екологічно безпечних біологічно активних речовин для зберігання соломи льону олійного з широким діапазоном вологості.
Ключові словаконсервант, солома льону олійного, способи зберігання, статистична модель
Посилання
1. Дідух В.Ф., Дударєв І.М., Кірчук Р.В. Збирання та первинна переробка льону-довгунця. Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2008. 215 с.
2. Growing Flax. Production, Management & Diagnostic Guide 
URL: https://flaxcouncil.ca/growing-flax/introduction/ (дата звернення: 15.02.2017).
3. Чехов А.В. Льон олійний: біологія, сорти, технологія вирощування. Київ: Універсал-Друк, 2007. 60 с. 
4. Кузьміна Т.О., Бабіч С.С., Бобирь С.В. Проблеми використання та зберігання соломи льону олійного в Україні та за кордоном. Сільськогосподарські машини: зб. наук. пр. Луцького національного технічного університету. 2011. Вип. 21, т. 1. С. 216–222.
5. Чурсіна Л.А., Тіхосова Г.А., Горач О.О., Янюк Т. І. Наукові основи комплексної переробки стебел та насіння льону олійного. Херсон: Олді-плюс, 2011. 356 с.
6. Kathleen, V. Research on the use of flax as reinforcement for thermoplastic puiltruded composites. The 1-st Nordic Conference on flax and hemp processing (August, 1998). Tampere, 1998.
7. Cappelletto, Р., Mongardini, F., Sannibale, M., Brizzi, M., Pasini, P. Mechanical treatment of field retted oilseed flax and hemp. Nord flax: proceeding and abstracts of the first Nording Conference on flax and hemp processing (August, 1998). Tampere, 1998.
8. Laine, А. Flax Fibre Reinforced thermoplastics in injection moulding. The 1-st Nordic Conference on flax and hemp processing (August, 1998). Tampere, 1998
9. Бобырь С.В., Кузьмина Т.О., Расторгуева М.И. Сохранность качественных показателей соломы льна масличного в условиях юга Украины. Вестник Витебского государственного технологического университета. 2014. № 26. С. 29–37.
10. Бобирь С.В., Кузьміна Т.О. Особливості зберігання соломи льону олійного за рулонною технологією. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Легкая и текстильная промышленность: современное состояние и перспективы». (29-31 октября 2012 г., Херсон). Херсон, 2012. С. 100–101.
11. Бобирь С.В. Зберігання соломи льону олійного в умовах південного регіону України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми якості, стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення». (18-20 вересня 2013 р., Херсон). Херсон, 2013. С. 30-33. 
12. Бобырь С.В., Кузьмина Т.О. Сохранность соломы льна масличного повышенной влажности. Материалы международной научно-технической конференции «Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности (Прогресс – 2013)». (27-29 мая 2013 г., Иваново). Иваново, 2013. С. 65-69.
13. Голобородько П.А. (ред.). Ресурсозберігаюча технологія вирощування льону-довгунця. Глухів, 2001. 30 с.
14. Моторина Р.И., Иванова Л.А. Хранение льносоломы в рулонах. Труды ВНИИЛ. Торжок, 1987. Вып. ХХІV. С. 107–110.
15. Думич В. Аналіз технологій збирання льону олійного в західному регіоні України. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. 2014. Вип. 18(2). С. 221–227.
16. Махова Т.В., Бережна А.М., Поляков О.І. Вплив способів збирання на врожайність льону олійного. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 2. С. 19–22. 
17. Березовський Ю.В. Оптимізація процесу зберігання лляної трести підвищеної вологості: дис. канд. техн. наук. Херсон, 2002. 156 с.
18. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.
19. Солома льняная. Требования при заготовках: ГОСТ-28285-89. Москва, 1990. – 16 с. (Межгосударственный стандарт).
20. Треста лляна. Технічні умови: ДСТУ 4149:2003. Київ: Держстандарт України, 2004. – 17 с. 
21. Кукин Г.Н., Соловьев А.Н., Кобляков А.И. Текстильное материаловедение (волокна и нити). Москва: Легпромбытиздат, 1989. 352 с.
22. Gopu, R. Nair, Pansa Liplap, Yvan Gariepy, Vijaya Raghavan. (2012). Effect of microwave and hot air drying on flax straw at controlled temperatures. International Journal of Postharvest Technology and Innovation, 2(4), 355-369.
23. Gopu, R. Nair, Denis Rhoand, G. S., Vijaya Raghavan. (2013). Application of Electro-Technologies in Processing of Flax Fiber. Fibers, 1(2), 21-35.
24. Хилевич В.С. Изменение сохраняемости льнопродукции при ее хранении и мероприятия по повышению. Киев: УкрИНТЭИ, 1992. 62 с.
25. Кузьміна Т.О., Расторгуєва М.Й., Бобирь С.В. Розробка рекомендацій для збереження якісних властивостей льоносировини під час тривалого зберігання. Праці Таврійського державного агротехнологічнлго університету. Вип.14. Т. 1. Мелітополь, 2014. С. 117-124.
26. Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в роботах з контролювання ерозії (захист узбережжя, берегові покриви): ДСТУ EN 13253:2006 (EN 13253:2000, IDT). Київ: Держстандарт, 2008. – 24 с.