Функціональні особливості товстої кишки та їх використання в колоректальній хірургії

ЗаголовокФункціональні особливості товстої кишки та їх використання в колоректальній хірургії
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2018
АвториПойда, ОІ, Половніков, ІІ, Мельник, ВМ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.04.042
Об'єм14
Проблема4
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination42-51
МоваРосійська
Анотація
Вступ. Одним з напрямків подальшого вдосконалення техніки хірургічних втручань і покращення функціональних результатів після їх виконання, на думку авторів, є поглиблене вивчення анатомо-функціональних особливостей товстої кишки, зокрема механізму просування її вмісту, використання виявлених закономірностей при виконанні хірургічних втручань.
Проблематика. Покращення результатів виконання операцій на товстій кишці шляхом використання виявлених анатомічних і функціональних особливостей товстої кишки.
Мета. Покращення результатів виконання хірургічних втручань шляхом дослідження функціональних особливостей товстої кишки та застосування отриманих результатів в клінічній практиці.
Матеріали й методи. Методом математичного моделювання було досліджено особливості транзиту вмісту по товстій кишці. Отримані результати використовували при виконанні радикальних, відновних, реконструктивно-відновних операцій.
Результати. Обґрунтовано та визначено нові поняття одиниць евакуації вмісту по товстій кишці: функціональний сегмент товстої кишки — ділянку обмежену двома фізіологічними сфінктерами і евакуаторний резервуар, що складається з двох поруч розташованих функціональних сегментів і, відповідно, трьох фізіологічних сфінктерів. Досліджено особливості транзиту вмісту по товстій кишці з урахуванням встановлених одиниць евакуації, які були використані для вибору обсягу резекції товстої кишки, формування міжкишкових анастомозів і анатомо-функціональних конструкцій. Зазначений підхід дозволив покращити функціональні результати хірургічних втручань і якість життя прооперованих хворих.
Висновки. Використання встановлених функціональних особливостей товстої кишки дозволило удосконалити радикальні операції, розробити нові способи відновних і реконструктивно-відновних операцій, покращити функціональні результати хірургічного лікування і якість життя прооперованих хворих.
Ключові словаевакуаторний резервуар товстої кишки, міжкишкові анастомози, реконструктивно-відновні операції, фізіологічні сфінктери товстої кишки, функціональні результати, функціональний сегмент товстої кишки
Посилання
1. Кучер М.Д. Лапароскопічна хірургія товстої кишки: автореф. дис. докт. мед. наук. Київ, 2002. 41 с.
2. Мельник В.М. Реконструктивно-відновні операції при видаленні функціонально-активних відділів товстої кишки: автореф. дис. докт. мед. наук. Київ, 2008. 41 с.
3. Ткаченко Ф.Г. Клініко-функціональна оцінка анастомозів товстої кишки, створених різними типами зшиваючих апаратів: автореф. дис. канд. мед. наук. Київ, 2004. 21 с.
4. Пойда А.И. Восстановительные операции на толстой кишке: автореф. дис. докт. мед. наук. Киев, 1994. 36 с.
5. Дударев В.С. Гистотопография сфинктеров толстой кишки человека. Вопросы экспериментальной и клинической медицины. Материалы научно-практической конференции (декабрь, 1975, г. Красноярск). Красноярск. С. 98-99.
6. Бараков В.Н., Дударев В.С. Особенности строения венозной системы толстой кишки человека в зависимости от выраженности ее сфинктеров. Вопросы эксперитентальной и клинической медицины. Материалы научно-практической конференции (декабрь, 1975, г. Красноярск). Красноярск. С. 99-101.
7. Патент України № 54247. Пойда О.І., Мельник В.М., Тараненко М.М.  Спосіб формування ампули прямої кишки. 
8. Патент України № 41228. Пойда О.І., Кучер М.Д., Мельник В.М. Спосіб тазово-промежинної колопластики.