Як підвищити готовність промисловості України до смарт-трансформацій

ЗаголовокЯк підвищити готовність промисловості України до смарт-трансформацій
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2018
АвториВишневський, ВП, Князєв, СІ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.04.055
Об'єм14
Проблема4
РубрикаСвіт інновацій
Pagination55-69
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Прискорений розвиток смарт-промисловості, базованої на застосуванні сучасних кіберфізичних технологій, є домінуючою тенденцією у світі, яка у найближчі роки визначатиме конкурентні позиції національних економік.
Проблематика. Україні необхідно підвищити ступінь готовності до прискореного розвитку смарт-промисловості (Індустрії 4.0) зважаючи на те, що її традиційна індустрія знаходиться на сьогодні у кризовому стані, а нова «розумна» промисловість ще не отримала належної уваги з боку держави.
Мета. Обґрунтувати заходи з підвищення ступеня готовності національної промисловості до смарт-трансформацій відповідно до актуальних світових тенденцій розвитку кіберфізичних виробничих екосистем.
Матеріали й методи. Порівняння рейтингів України, низки інших країн та світу в цілому за групами індикаторів «інститути», «технології» й «економіка», які характеризують готовність промисловості до смарт-трансформацій.
Результати. Встановлено, що промисловість України, принаймні частково, зберігає свої виробничі та інноваційні можливості. Більш проблемною є ситуація з якістю базових економічних інститутів. А найбільш складним є питання низького загального рівня розвитку вітчизняної економіки, а також неприпустиме відставання у розвитку сфери науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), що зумовлене недостанім фінансуванням через низький попит з боку бізнесу на науково-технічні розробки.
Висновки. У комплексі заходів з підвищення готовності промисловості України до смарт-трансформацій, найбільшу увагу потрібно приділити підвищенню бізнесового попиту на науково-технічні розробки. Для цього потрібно трансформувати короткий горизонт бізнес-планування, обумовлений негативним впливом політичного циклу, на довгий, шляхом створення довгострокових інститутів розвитку, що базуються на принципах незалежних регуляторних агентств.
Ключові словаінститут, горизонт бізнес-планування, кіберфізична екосистема, НДДКР, смарт-промисловість
Посилання
1. PwC. The long view: how will the global economic order change by 2050? PricewaterhouseCoopers LLP, 2017. 72 p.
2. Шваб К. Четвертая промышленная революция. Москва: Эксмо, 2016. 138 с.
3. Manyika J., Chui M., Bughin J., Dobbs R., Bisson P., Marrs A. Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. McKinsey Global Institute, 2013. 162 pp.
4. Ellram L., Tate W., Petersen K. Offshoring and Reshoring: An Up-date on the Manufacturing Location Decision. Journal of Supply Chain Management. 2013. V. 49, no. 2. P. 14-22.
5. Department of Economic and Social Affairs. Statistics Division. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities. Revision 4. New York: United Nations, 2008. 291 p.
6. Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. Москва: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. 384 c.
7. Smit J., Kreutzer S., Moeller C., Carlberg M. Industry 4.0. European Parliament. Directorate General for Internal Policies Policy Department A: Economic and Scientific Policy. 2016. 90 p. 
8. Government of Japan. Report on the 5th Science and Technology Basic Plan. Council for Science, Technology and Innovation Cabinet Office. 2015, December, 18. 18 p.
9. World Economic Forum. Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected Products and Services. Cologny/Geneva, Switzerland: World Economic Forum, 2015. 39 p.
10. Daly H. Economics in a full world. Scientific American. 2005, September. P. 100-107.
11. Brynjolfsson E., McAfee A., Spence M. New World Order: Labor, Capital, and Ideas in the Power Law Economy. Foreign Affairs. 2014. V. 93, no. 4. P. 1-14. 
12. McKinsey Global Institute. Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation. McKinsey & Company. 2017. 21 p.
13. Lawrence M., Roberts C., King L. Managing Automation Employment, Inequality and Ethics in the Digital Age. IPPR Commission on Economic Justice. Discussion Paper. 2017. 50 p.
14. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. 
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/page (дата звернення 18.02.2018).
15. Державна служба статистики України. Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2017 роках.  
16. Вишневский В.П., Збаразская Л.А. К вопросу о Концепции общегосударственной целевой программы развития промышленности. Экономика промышленности. 2013. № 1-2(61-62). С. 101-116.
17. Лебедева А. Кадровый голод: почему в Украине не хватает квалифицированных рабочих. 
18. World Economic Forum. Readiness for the Future of Production. Report 2018. Cologny/Geneva, Switzerland. World Economic Forum. 2018. 253 p.
19. The World Economic Forum. Global Competitiveness Index 2017-2018. Competitiveness Rankings, 2017.  
20. Вишневский В.П. Глобальная неоиндустриализация и еe уроки для Украины. Экономика Украины. 2016. № 8(649). С. 26-43.
21. ХайТек Офіс Україна. Проект. Цифрова адженда України – 2020 ("Цифровий порядок денний" – 2020) Концептуальні засади (версія 1.0) Першочергові сфери, ініціативи, проекти "цифровізації" України до 2020 року. ГО "ХайТек Офіс Україна". 2016. 90 c.
22. Smartindustry.nl. Action Agenda Smart Industry the Netherlands. 2014. 
URL: http://smartindustry.nl/wp-content/uploads/2017/08/Action-Agenda.pdf (дата звернення 21.11.2017).
23. Всемирный банк. Доклад о мировом развитии 2002 года. Создание институциональных основ рыночной экономики. Москва: Весь Мир, 2002. 264 с.
24. Ганзиенко Д. Как будет работать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и почему он так важен. Delo.ua, 2017. 
25. Communication Promoters Group of the Industry-Science Research Alliance. Securing the future of German manufacturing industry. Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Final report of the Industrie 4.0 Working Group. Acatech – National Academy of Science and Engineering, 2013. 78 p.
26. Dell EMC. Эталонная архитектура. Глоссарий ЕМС. Dell Technologies, 2017. 
URL: https://ukraine.emc.com/corporate/glossary/reference-architecture.htm (дата звернення 03.12.2017).
27. Morgan S. Cybersecurity Ventures predicts cybercrime damages will cost the world $6 trillion annually by 2021. Cybersecurity Ventures, 2017. 
28. The World Bank. World Development Indicators: Science and technology. Wdi.worldbank.org, 2017. 
URL: http://wdi.worldbank.org/table/5.13# (дата звернення 03.12.2017).
29. UNESCO. UNESCO Science Report: towards 2030. Second revised edition 2016. UNESCO Publishing. 2016. 794 p.
30. Співаковський О. Реформа науки — основа розвитку держави. Голос України. 
URL: http://www.golos.com.ua/article/295977 (дата звернення 14.03.2018).
31. Shapiro М. The problems of independent agencies in the United States and the European Union. Journal of European Public Policy. 1997. V. 4, no. 2. P. 276-291.
32. Perez C. Technological revolutions and techno-economic paradigms. Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics. № 20. The Other Canon Foundation, Norway, Tallinn University of Technology, Tallinn, 2009. 26 p.