Соціальна реклама в сучасному комунікаційному просторі

ЗаголовокСоціальна реклама в сучасному комунікаційному просторі
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2018
АвториСупрун, ВМ, Супрун, ЛВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.04.070
Об'єм14
Проблема4
РубрикаСвіт інновацій
Pagination70-76
МоваАнглійська
Анотація

Вступ. Еволюційний поступ сучасного суспільства не можливо уявити без культивування високих соціокультурних цінностей, інформаційним формувачем яких у царині комунікаційного простору стає соціальна реклама.
Проблематика. Основними проблемами, які потребують розв’язання, є вироблення ефективних механізмів створення та поширення соціальної реклами, підвищення рівня її впливу на аксіологічні маркери суспільства.
Мета. Дослідити форми реалізації, функції та ефективність соціальної реклами як стандартів суспільної поведінки, що репрезентуються на рівні масово-комунікаційного простору.
Матеріали й методи. На матеріалі сучасного інформаційно-комунікаційного простору України через емпірику даних проаналізовано специфіку соціальної реклами.
Результати. Визначено основні конститутивні ознаки, особливості й функції соціальної реклами, комунікаційні канали її розповсюдження, серед яких пріоритетне місце посідають сучасні засоби масової комунікації. З’ясовано головні завдання й значення соціальної реклами в еволюційному розвитку соціуму, оскільки це не лише маркер його демократичних і гуманістичних зрушень, а й важлива інвестиція в майбутнє, адже саме соціальна реклама виконує виховну й соціально-корегуючу функції. Встановлено, що ефективність впливу соціальної реклами суттєво залежить від передбачуваної цільової аудиторії, її психоемоційного, фізичного станів, інтелектуального рівня, віку, статі, життєвого досвіду, професійної зайнятості тощо, а її результативність — від комунікаційних механізмів впливу на індивіда, інформаційної мети й запитів суспільства.
Висновки. Конститутивні ознаки, виникнення, завдання й функціонування в сучасному комунікаційному просторі соціальної реклами інспіровані еволюційними змінами динамічного, інформаційно-технічного соціуму, здатного залучати до розв’язання глобальних проблем широкий сегмент масової аудиторії.

Ключові словакомунікація, масова аудиторія, повідомлення, соціальна реклама, суспільство
Посилання

1. Berezova, L. G. (2013). The History of the World Advertising, or the Old Recipes of “Free Cheese”. Moscow: Ippolitov [in Russian].
2. Buhaiova, O. I. (2013). Social Advertising as a Special Genre. International journal: Culturology. Philology. Musicology, 1, 123-128 [in Ukrainian]. 
3. Doktorovych, M. O. (2014). Social Advertising: structure, functions, psychological influence.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2014_115_21 (Last accessed: 02.12.2017) [in Ukrainian].
4. Fedotova, L. (2005). Advertising in Communication Process. Moscow: Рublishing house “Kameron” [in Russian].
5. Hrabchak, O. V. (2015). Social Advertising and its Role in the Processes of Self-Regulation of Society. Digest of scientific works of Kamianets-Podilskyi National University named after Ivan Ohiienko. Socialy-pedagogical, 24, 44–52 [in Ukrainian].
6. Oltarzhevskyii, D. O. (2016). Social Advertising. Kyiv: The Centre of Free Prose [in Ukrainian].
7. Parshentceva, N. (2008). Social Advertising. Moscow: Aspect Press [in Russian].
8. Revenko, T. V. (2017). The Role of Social Advertising in the System of Nationally-Patriotic Education of Youth in Ukraine. The Theory and Practice of State Management, 2(57), 39–44 [in Ukrainian].
9. Starykh, N., Uchenova, V. (2006). Social Advertising. Moscow: Index Media [in Russian].
10. Strelkovska, A. L. (2007). Social-Pedagogical Conditions of Forming Positively Directed Behaviour with Social Advertising Methods. PhD (Ped.). Kyiv [in Ukrainian]. 
11. Tucker, C. (2012). Social Advertising.
URL: http://www.masonlec.org/site/rte_uploads/files/Tucker_SocialAdvertising.pdf (Last accessed: 20.11.2017).