Про стратегічні пріоритети вимірювання публікаційної та видавничої активності в науковій діяльності

ЗаголовокПро стратегічні пріоритети вимірювання публікаційної та видавничої активності в науковій діяльності
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2018
АвториКотляревський, ЯВ, Радченко, АІ, Мельников, ОВ, Семенюк, ЕП
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.05.005
Об'єм14
Проблема5
РубрикаЗагальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Pagination5-18
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Розглянуто проблемні питання коректного застосування наукометричного інструментарію в контексті розвитку національної фахової періодики.
Проблематика. Нині вимірювання публікаційної активності в науковій діяльності та створення для цього системи ефективних показників потребує якнайширшого фахового обговорення й удосконалення.
Мета. Оприлюднення пропозицій щодо формування стратегічних пріоритетів оцінювання наукової впливовості на підставі статистичних та похідних наукометричних зведень щодо публікаційної активності вчених.
Матеріали й методи. Аналітична обробка нормативного забезпечення підвищення ефективності видання наукової періодики в Україні, а також встановлення зв’язку між публікаційною активністю науковців та оцінкою ефективності їхньої діяльності в контексті коректного застосування наукометричних показників.
Результати. Запропоновано використання двовимірного підходу на базі пошуку ефективних засад щодо державного регулювання в частині впровадження дієвого інструментарію аналізу та оцінювання публікаційної і видавничої діяльності дослідників та наукових установ і навчальних закладів. Сформульовано пропозиції, які враховують потреби формування збалансованого підходу щодо розвитку вітчизняної фахової наукової періодики з метою забезпечення сталого розвитку національної інформаційної сфери.
Висновки. Подальше обговорення ефективного представлення результатів публікаційної діяльності необхідно продовжувати у контексті підвищення стандартів якості вітчизняної фахової наукової періодики, закладання підвалин коректного оцінювання видавничої продукції та діяльності й побудови відповідних рейтингів.
Ключові слованаукова періодика, наукометрія, пріоритети публікаційної та видавничої діяльності, публікаційна активність
Посилання
1. Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ: Постанова КМУ від 19.07.2017 р. № 540. Офіційний вісник України. 2017. № 61. С. 80, ст. 1873. 
2. Методика оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України.
URL: http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/metodyka_text.pdf (дата звернення: 12.04.2018).
3. Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України: Наказ МОН України від 15.01.2018 р. № 32. Офіційний вісник України. 2018. № 20. С. 155, ст. 677. 
4. Peer Review of the Ukrainian Research and Innovation System / Horizon 2020 Policy Support Facility. European Commission (2017).
URL: https://rio.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/report/KI%20AX%2016%200...
(дата звернення: 12.04.2018).
5. Ми плануємо, що доступ до Scopus і Web of Science за кошти бюджету буде в усіх провідних вишах та наукових установах України.
URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mi-planuyemo-sho-dostup-do-scopus-i-web-scien...
(дата звернення: 12.04.2018).
6. Почався конкурс для науковців, в якому вони можуть проаналізувати та оцінити діяльність українських дослідників та наукових установ.
URL: https://mon.gov.ua/ua/news/pochavsya-konkurs-dlya-naukovciv-v-yakomu-von...
(дата звернення: 12.04.2018).
7. Радченко А.І. Академічна періодика: актуальні питання розвитку.
URL: https://www.dropbox.com/s/zkw32bxgs8sj2fb/Radchenko.pdf?dl=0
(дата звернення: 12.04.2018) 
8. Комісаренко С.В., Романюк С.І. Нотатки з етики в науці, або чи можуть відкриття бути запланованими і як здобутки другої наукової революції допоможуть вижити українській науці. Вісник Національної академії наук України. 2015. № 4. С. 13—23.
9. Didenko Yu.V., Radchenko A.I., Koval N.V. Information System Web of Sciences: Mirror or Tool? Science and innovation. 2016. Т. 12, № 6. P. 75–84.
http://doi.org/10.15407/scin12.06.075
10. Борис Малицький: «Проблема об’єктивного оцінювання якості роботи дослідника... Виходить далеко за межі спрощених наукометричних індексів». ZN.UA. 2017. 13 жовтня.
URL: https://dt.ua/SCIENCE/boris-malickiy-problema-ob-yektivnogo-ocinyuvannya...
(дата звернення: 12.04.2018). 
11. Костенко Л.Й., Жабін О.І., Копанєва Є.О., Симоненко Т.В. Наукова періодика України та бібліометричні дослідження. Київ, 2014. 174 с.
12. Яцків Я.С. Сучасний стан та проблеми української академічної наукової періодики. Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 8. Київ, 2013. С. 5–14. 
13. Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия: изучение развития науки как информационного процесса. Москва, 1969. 192 с.
14. Добров Г.М. Наука о науке: Введение в общее науковедение. Киев, 1970. 320 с.
15. Leydesdorff L. Caveats for the Use of Citation Indicators in Research and Journal Evaluations. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2008. V. 59, no. 2. P. 278–287. 
16. Hicks D., Wouters P., Waltman L., Rijcke S. de, Rafols I. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. Nature. 2015. V. 520, no. 7548. P. 429–431. 
17. Єгоров І.Ю. Оцінки результатів наукової діяльності: традиційні підходи та нові виклики. Наука та наукознавство. 2014. № 3. С. 42–47. 
18. 2025. Vision for Science choices for the future / Ministry of Education, Culture and Science of the Government of the Netherlands.
URL: https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2014/12/...
(дата звернення: 12.04.2018).
19. Standard Evaluation Protocol 2015–2021. Protocol for Research Assessments in the Netherlands. Amended version, 2016.
URL: https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/standard-evaluation-protocol-2015-2021/@@download/pdf_file/SEP%202015-2021%20amended%20version%20sept%202016.pdf
(дата звернення: 12.04.2018). 
20. Єфименко Т.І. Концептуальні підходи щодо розвитку механізмів фінансування науки. Фінанси України. 2016. № 8. C. 9–23.
21. Рейтинг наукових періодичних видань, що мають бібліометричні профілі.
URL: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals (дата звернення: 12.04.2018). 
22. Котляревський Я.В., Мельников О.В., Штангрет А.М., Семенюк Е.П., Воробйов В.І. Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України.  Київ, 2016. 148 с. 
23. Semenyuk E.P., Kotlyarevsky Ya.V., Melnikov A.V. Information and communication aspects of founding and operating the scientific schools in the field of publishing and printing. Science and innovation. 2016. V. 12, no. 2. P. 63–80.
http://doi.org/10.15407/scin12.02.063
24. Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів: Постанова КМУ від 10.05.2002 р. № 608 (ост. зміни 04.11.2015 р.).
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/608-2002-%D0%BF (дата звернення: 14.04.2018).
25. Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах.
URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18681/1/Academ_4_12_red1.pdf
(дата звернення: 14.04.2018).
26. МОН пропонує для громадського обговорення проект наказу «Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 жовтня 2012 року № 1112».
URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-p...
(дата звернення: 25.05.2018).
27. Quality and Criteria. SENSE.
URL: http://www.sense.nl/organisation/documentation (дата звернення: 12.04.2018). 
28. ISO 26324:2012. Information and documentation — Digital object identifier system.
URL: https://www.doi.org/ (дата звернення: 12.04.2018).
29. Board & governance.
URL: https://www.crossref.org/board-and-governance/ (дата звернення: 12.04.2018).
30. Котляревський Я.В., Штангрет А.М., Мельников О.В. Організаційно-економічний механізм розвитку видавничо-поліграфічної галузі в процесі гарантування інформаційної безпеки України. Львів, 2012. 214 с. 
31. Діденко Ю.В., Радченко А.І. Публікаційна активність як спосіб наукової комунікації та гонитви за рейтингами. Вісник Національної академії наук України. 2017. № 9. С. 82–98.
https://doi.org/10.15407/visn2017.09.082
32. Котляревський Я.В., Передерієнко Н.І. Вплив медіапланування на стратегію періодичних друкованих видань. Поліграфія і видавнича справа. 2010. № 1 (51). С. 37–43.