Інноваційні пропозиції для впровадження комплексних дієтичних добавок при цукровому діабеті та хелікобактеріозі шлунка

ЗаголовокІнноваційні пропозиції для впровадження комплексних дієтичних добавок при цукровому діабеті та хелікобактеріозі шлунка
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2018
АвториКрисюк, ІП, Гудкова, ОО, Шандренко, СГ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.05.037
Об'єм14
Проблема5
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination37-42
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Захворювання на цукровий діабет та патології шлунково-кишкового тракту є одними з найбільш поширених захворювань сучасного суспільства. В Україні зростає кількість хворих на діабет, а захворювання шлунково-кишкового тракту, ініційовані Helicobacter pylori, мають стрімку динаміку зростання через побутовий характер розповсюдження бактерії.
Проблематика. В Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України на основі результатів фундаментальних досліджень розроблено дієтичні добавки для профілактики та зменшення негативних наслідків цукрового діабету («Комплексна дієтична добавка при гіперкарбонільному стані») та патології шлунково-кишкового тракту («Комплексна дієтична добавка при хелікобактеріозі»).
Мета. Оцінити ефективність застосування розроблених дієтичних добавок.
Матеріали й методи. Ефективність розроблених харчових добавок підтверджено дослідами in vivo. Cтупінь інфікованості H. рylori визначали методом неінвазивного прямого уреазного тесту за допомогою апарату «Гелікотестер».
Результати. Показано високу ефективність розроблених комплексних добавок, оскільки при вживанні дієтичної добавки за цукрового діабету зменшувався вміст токсичних складових (зниження загальної кількості альдегідів, карбонільних груп протеїнів, постсинтетичних модифікацій протеїнів), що, відповідно, гальмує розвиток ускладнень цієї патології, а вживання дієтичної добавки при хелікобактеріозі призводить до зниження рівня інфікованості шлунка бактерією Helicobacter pylori, що сприяє профілактиці низки захворювань шлунково-кишкового тракту.
Висновки. Розроблені дієтичні добавки містять дешеві та стійкі до зберігання компоненти, дозволяють ефективно зменшити вміст токсичних складових за цукрового діабету та прояви окремих захворювань шлунково-кишкового тракту, покращити функціонування організму, підтримати його працездатність і загальний стан здоров’я.
Автори шукають зацікавлених осіб для співпраці з питань впровадження у виробництво розроблених дієтичних добавок.
Ключові словаN-ацетилцистеїн, гліцин, дієтична добавка, діабет, карбамід, лізин, срібла нітрат, хелікобактеріоз
Посилання
1. Патент України 116503 UA. Комісаренко С.В., Шандренко С.Г., Захаріна Г.М. Комплексна дієтична добавка при гелікобактеріозі. 
2. Патент на корисну модель 125508 UA. Крисюк І.П., Володіна Т.Т., Шандренко С.Г. Комплексна дієтична добавка при гіперкарбонільному стані. 
3. Michael J., Fowler M.D. Microvascular and Macrovascular Complications of Diabetes. Clinical Diabetes. 2008. V. 26, no. 2. P. 77‒82.
4. Прудіус П.Г., Власенко М.В., Гуріна Н.І., Майструк С.Б. Проблема обліку хронічних ускладнень у хворих на цукровий діабет. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2010. Т. 8, № 32. С. 49-52.
5. Boehm B.O., Schilling S., Rosinger S., Lang G.E., Lang G.K., Kientsch-Engel R., Stahl P. Elevated serum levels of N(epsilon)-carboxymethyl-lysine, an advanced glycation end product, are associated with proliferative diabetic retinopathy and macular oedema. Diabetologia. 2004. V. 47, no. 8. P. 1376‒1379.
6. Западнюк В.И., Купраш Л.П., Заика М.У., Безверхая И.С. Аминокислоты в медицине. Киев: Здоровье, 1982. 200 с.
7. Северьянова Л.А., Долгинцев М.Е. Современные представления о действии аминокислоты L-лизина на нервную и иммунную  регуляторные системы. Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». 2007. № 2. С. 67-79.
8. Патент России №2400822. Закирьянов А.Р., Великий Д.А., Онищенко Н.А., Клименко Е.Д., Поздняков О.М. Способ моделирования сахарного диабета I типа у крыс.
9. Nq T.M., Fock K.M., Ho J., Tan A.L., Chia S.C., Yap C.K., Chew C.N., Chee E.N. Clotest (rapid urease test) in the diagnosis of Helicobacter pylori infection. Singapore Med. J. 1992. V. 33, no. 6. P. 568-569. URL: 
10. Stolte М., Meining A. Helicobacter pylori and Gastric Cancer. The Oncologist. 1998. V. 3, no. 2. P. 124-128.
11. Диксон М., Уэбб Э. Ферменты. Москва: Мир, 1966. 406 с.
12. Greig M.A., Neithercut W.D, Hossak M., McColol R.T.L. Harnessing of urease activity of Helicobacter pylori to induce self-destruction of the bacterium. J. Clin. Pathol. 1991. No. 44. P. 157-159.
13. Wang X., Wu L., Aouffen M., Mateescu M.A., Nadeau R., Wang R. Novel cardiac protective effects of urea: from shark to rat. British Journal of Pharmacology. 1999. V. 128, no. 7. Р. 1477–1484.