Експериментальне обгрунтування формування інвагінаційних компресійних міжкишкових анастомозів

ЗаголовокЕкспериментальне обгрунтування формування інвагінаційних компресійних міжкишкових анастомозів
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2018
АвториМельник, ВМ, Пойда, ОІ, Половніков, ІІ, Шепетько, ЄМ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.05.043
Об'єм14
Проблема5
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination43-51
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Сучасні циркулярні зшиваючі апарати не вирішують проблему зшивання відрізків кишкового каналу різного діаметру. Невідповідність діаметру відрізків при формуванні анастомозів призводить до деформації ділянки з’єднання, порушує перебіг процесів загоєння, що обумовлює часте виникнення ускладнень. Отже, проблема з’єднання відрізків кишкового каналу різного діаметру за допомогою технічних пристроїв достатньо актуальна й потребує свого вирішення.
Проблематика. Розробка та апробація на експериментальних тваринах технічного пристрою для формування анатомічно і функціонально обгрунтованих інвагінаційних анастомозів між відрізками кишкового каналу різного діаметру.
Мета. Експериментальне вдосконалення техніки формування інвагінаційних анастомозів між відрізками кишкового каналу різного діаметру з використанням розробленого технічного пристрою нового типу.
Матеріали й методи. Розроблено апарат нового типу для формування інвагінаційних компресійних анастомозів між відрізками кишкового каналу різного діаметру. В умовах експерименту на тваринах з використанням зазначеного апарату відпрацьовано способи найбільш технічно складних тонко-ободовокишкового, ілеоректального та колоректального анастомозів.
Результати. Показано неускладнений, більш фізіологічний перебіг процесів загоєння міжкишкових анастомозів та доцільність використання розробленого апарату в умовах клінічної практики.
Висновки. Метод компресійного з’єднання достатньо ефективний при формуванні міжкишкових анастомозів оскільки забезпечує фізіологічність перебігу репаративних процесів. Дослідження міжкишкових інвагінаційних компресійних анастомозів зформованих в умовах експерименту між відрізками кишкового каналу різного діаметру за допомогою розробленого апарата вказує на достатню анатомічну та функціональну їх обґрунтованість та доцільність використання його в клінічній практиці.
Ключові словаанастомози на органах кишкового каналу, зшиваючі апарати, морфогенез загоєння анастомозів
Посилання
1. Ткаченко Ф.Г. Клініко-функціональна оцінка анастомозів товстої кишки, створених різними типами зшиваючих апаратів: автореф. дис. канд. мед. наук. Київ. 2004. 21 с.
2. Kumar A., Daga R., Vijayaragavan P., Prakash A., Singh R.K., Behari A., Kapoor V.K., Saxena R. Anterior resection for rectal carcinoma - risk factors for anastomotic leaks and strictures. World J. Gastroenterol. 2011. 17(11): 1475-1479. 
3. Maggiori L., Bretagnol F., Ferron M., Chevalier Y., Panis Y. Laparoscopic colorectal anastomosis using the novel Chex circular stapler: acase-control study. Colorectal Dis. 2011. 13(6): 711-715. 
4. Pitel S., Lefèvre J.H., Tiret E., Chafai N., Parc Y. Redo coloanal anastomosis: a retrospective study of 66 patients. Ann Surg. 2012. 256(5): 806-811.
5. Wallstein C., Gross E. Compression anastomosis (AKA-2) in colorectal surgery: results in 442 consecutive patients.  Br. J. Surg. 1999. 87(8): 1071-1075.
6. Патент України № 35278. Мельник В.М., Пойда О.І., Ковальський М.П., Богдан К.С., Фатков О.П. Пристрій для формування тонко-товстокишкового анастомозу.
7. Патент України № 53532. Мельник В.М. Спосіб з’єднання відрізків травного каналу.
8. Патент України № 39575. Мельник В.М., Пойда О.І., Шаповалов Л.І., Богдан К.С. Апарат для формування компресійних інвагінаційних анастомозів.
9. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Відомості Верховної Ради України. 2006. № 27. С. 230.
10. Патент України № 35277. Мельник В.М., Пойда О.І., Богдан К.С. Спосіб формування тонко-товстокишкового анастомозу. 
11. Патент України № 47942. Мельник В.М. Спосіб формування ілеоректального анастомозу.  
12. Патент України № 38948. Мельник В.М. Спосіб формування колоректального анастомозу.