Розробка технології та створення дослідного виробництва наношаруватих графітових ущільнень екстремально високої стійкості для ядерних реакторів

ЗаголовокРозробка технології та створення дослідного виробництва наношаруватих графітових ущільнень екстремально високої стійкості для ядерних реакторів
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2018
АвториБондаренко, БІ, Кожан, ОП, Дмітрієв, ВМ, Рябчук, ВС, Стратівнов, ЄВ, Сімейко, КВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.05.068
Об'єм14
Проблема5
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination68-74
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. У зв’язку з фактичним припиненням співпраці з Російською Федерацією, останнім часом виникла необхідність диверсифікації поставок не лише ядерного палива, а й виробів та матеріалів, необхідних для монтажу, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту енергетичного обладнання.
Проблематика. До критично важливих виробів належать, зокрема, ущільнюючі прокладки для герметизації роз’ємних з’єднаннь обладнання реакторних установок з водо-водяним енергетичним реактором, наприклад, парогенераторів ПГВ-1000М. На сьогодні практично вичерпано наявні резерви раніше імпортованих з Росії прокладок з терморозширеного графіту (ТРГ) для модернізованих парогенераторів ПГВ-1000М та ПГВ-213 і має місце невідкладна потреба налагодження вітчизняного виробництва цих та інших ущільнюючих елементів з ТРГ.
Мета. Розробка технологічних засад виготовлення ущільнюючих елементів з ТРГ для устаткування АЕС.
Матеріали й методи. Графітова фольга різних виробників, що отримана з вихідного природного графіту. Стандартні методи визначення фізико-технічних характеристик ущільнюючих прокладок.
Результати. У рамках проведених досліджень та технологічних розробок було визначено фізико-технічні та фізико-хімічні властивості графітової фольги різних виробників, отриманої з похідного природного графіту. Розроблено та виготовлено прес-форми двох типорозмірів, апробовано технологію пресування ущільнюючих елементів з графітової фольги, визначено питоме зусилля пресування для одержання ущільнюючих елементів заданої густини. Встановлено показники щодо питомої міцності одержаних прокладок при стисканні.
Висновки. Отримані результати досліджень можуть бути використані для створення дослідного виробництва ущільнюючих прокладок з ТРГ на вітчизняних підприємствах відповідного профілю.
Ключові словаатомні електростанції, терморозширений графіт, технологічне обладнання, ущільнюючі елементи
Посилання
1. Конюшков А.Г. Экспериментальное обоснование узлов уплотнений реакторных установок с ВВЭР: автореф. дис. канд. техн. наук. Подольск, 2007. 32 с.
2. Рыжов С.Б. Разработка, расчетно-экспериментальное обоснование и опытно-промышленная эксплуатация узлов уплотнения реактора ВВЭР-1000: автореф. дис. канд. техн. наук. Санкт-Петербург, 2007. 27 с.
3. Русьянов В.Г., Денисов В.П., Драгунов Ю.Г., Селезнев А.В., Рыжов С.Б., Геронтьев А.Е., Конюшков А.Г. Уплотнительные устройства разъемных соединений оборудования реакторных установок ВВЕР.  Москва, 2004. 134 с.
4. Селезнев А.В., Геронтьев А.Е., Конюшков А.Г., Рыжов С.Б. Разработка и внедрение узлов уплотнений с прокладками из расширенного графита в оборудовании реакторных установок ВВЕР. Годовой отчет ФГУП ОКБ «Гидропресс» за 2001 г. Основные научно-исследовательские и опытно конструкторские работы. Подольск, 2002. С. 153–155.
5. Геронтьев А.Е., Страхов А.А., Конюшков А.Г., Алексеев Д.Е. Модернизация уплотнительных устройств парогенераторов ПГВ-440 и ПГВ-1000М с применением прокладок из расширенного графита. Вопросы атомной науки и техники. 2005. Вып. 9. С. 95–101.
6. Геронтьев А.Е., Страхов А.А., Конюшков А.Г., Алексеев Д.Е. Модернизация уплотнительных устройств парогенераторов АЭС с ВВЭР-440, ВВЭР-1000. Атомная энергия. 2005. Вып. 6. С. 476–481.
7. Рыжов С.Б., Конюшков А.Г., Титов О.В. Разработка, расчётно-экспериментальное обоснование и опытно-промышленная эксплуатация узлов уплотнений реакторов типа ВВЭР-1000. Вопросы атомной науки и техники. 2005. Вып. 9. С. 103–115.
8. Конюшков А.Г., Русьянов В.Г., Геронтьев А.Е. Общие вопросы уплотнений разъемных соединений РУ с ВВЭР. Сборник трудов ФГУП ОКБ «Гидропресс». 2004. Вып. 5, часть 2. С. 287–293.
9. Селезнев А.В., Геронтьев А.Е., Конюшков А.Г. Разработка и внедрение узлов уплотнений с прокладками из расширенного графита в оборудовании реакторных установок ВВЕР. Сборник трудов ФГУП ОКБ «Гидропресс». 2001. Вып. 2, часть 3. С. 435–439.
10. А.с. 1266103 СССР. МКИ4 C 01 B 34 / 04 Способ получения расширенного графита / Б.Е. Патон, А.П. Кожан, В.К. Пикалов, К.Е. Махорин. № 8513455/43; заявл. 12.05.85; опубл. 22.06.86, бюл. № 14.
11. Махорин К.Е, Кожан А.П. Вспучивание графита в плотном и взвешенном слоях. Химическая технология. 1987. №2. С. 14–19.
12. Патент України № 115288. Бондаренко Б.І., Кожан А.П., Дмітрієв В.М., Кульчицький Г.М., Рябчук В.С., Писаренко І.О., Чернюк Л.М. Спосіб виготовлення ущільнюючих елементів з терморозширеного графіту.