Прогнозування трендів розвитку біотехнологій в світі та Україні на основі публікаційного й патентного аналізу

ЗаголовокПрогнозування трендів розвитку біотехнологій в світі та Україні на основі публікаційного й патентного аналізу
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториПолякова, ОЮ, Шликова, ВО, Бунтов, ІЮ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.01.031
Об'єм15
Проблема1
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination31-49
МоваАнглійська
Анотація
Вступ. Сучасні біотехнології є однією з найбільш пріоритетних галузей національної економіки розвинених країн. 
Проблематика. Успішне управління розвитком технологій вимагає об’єктивного аналізу результатів наукових досліджень та їх прогнозування. Відповідність рівня технологічного розвитку країни світовим тенденціям відіграє важливу роль у забезпеченні конкурентоспроможності її економіки.
Мета. Визначення тенденцій наукових досліджень і розробок у галузі біотехнологій та їх відмінностей в світі й Україні.
Матеріали й методи. Бібліометричний та патентний аналіз використано як найпоширеніші інструменти аналізу поточного стану, перспективних напрямів наукових досліджень і комерціалізації їх результатів. Аналіз світових та українських тенденцій публікаційної та патентної активності у сфері біотехнології за 2000-2015 рр., а також прогнозування на 2016-2019 рр. з використанням трендових моделей. Аналіз здійснено на основі публікацій, пов’язаних з біотехнологіями, що містяться на порталі SCImago Journal & Country Rank, у базі Science Direct та реферативній базі даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, а також патентів з бази даних World Intellectual Proper ty Organization.
Результати. Прогнозування демонструє тенденцію до збільшення обсягу публікацій та патентів у галузі біотехнології у світі в найближчі роки. За всіма напрямами біотехнології питома вага українських публікацій у світовому просторі біотехнологічних наукових досліджень є вкрай малою. Серед аналізованих напрямів найбільша прогнозована питома вага публікацій українського походження у міжнародних базах визначена за напрямом «Матеріалознавство – біоматеріали» і становить 0,3% у загальносвітовому масштабі. Патентування українських розробок на міжнародному рівні, за умов збереження наявного тренду, також залишатиметься на дуже низькому рівні, а саме 0,05% у світовому масштабі. Лідерство за цим напрямом зберігатиметься за Китаєм та США із частками 33,1 та 24,9% відповідно, загальна кількість патентів країн ЄС становитиме близько 18,1%.
Висновки. На сьогодні Україна має певні переваги у розвитку біотехнологій у галузі сільського господарства, які можуть стати основою для розвитку біоекономіки країни. Отже, в аграрній сфері необхідною є державна підтримка впровадження наявних розробок шляхом заохочення бізнесової діяльності. У той же час у медицині спостерігається значне відставання від провідних країн світу, тому зусилля держави повинні зосереджуватися на підтримці проведення досліджень у цій галузі та доведення розробок до стадії готовності для патентування.
Ключові словабібліометрія, біотехнологія, кореляція, патент, прогнозна модель, тренд
Посилання
1. Dalpé, R. (2002). Bibliometric analysis of biotechnology. Scientometrics, 55, 2, 189-213.
https://doi.org/10.1023/A:1019663607103
2. Jiancheng, Guan, Xia Gao. (2008). Comparison and evaluation of Chinese research performance in the field of bioinformatics. Scientometrics, 75(2), 357-379. 
https://doi.org/10.1007/s11192-007-1871-0
3. Meyer, M. (2006). Measuring science-technology interaction in the knowledge-driven economy: The case of a small economy. Scientometrics, 66(2), 425-439.
https://doi.org/10.1007/s11192-006-0018-z
4. Van Raan, A. F. J. (1999). Advanced bibliometric methods in the analysis of research performance and scientific developments: a contribution to science policy in transition countries. In: D.A. Dyker and S. Radosevic (Editors). Innovation and structural change in post-socialist countries: A quantitative approach. NATO ASI Series, 4. Science and Technology Policy, vol. 20. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 89-105.
https://doi.org/10.1007/978-94-011-4463-6_5
5. Borisova, L. F., Bogacheva, N. S., Markusova, V. A., Suetina, E. E. (2007). Bionanotechnhology: A Bibliometric Analysis Using Science Citation Index Database (1995-2006). Scientific and Technical Information Processing, 34(4), 212-218.
https://doi.org/10.3103/S0147688207040077
6. Hullmann, A., Meyer, M. (2003). Publications and patents in nanotechnology. An overview of previous studies and the state of the art. Scientometrics, 58(3), 507-527.
https://doi.org/10.1023/B:SCIE.0000006877.45467.a7
7. Hinze, S., Grupp, H. (1996). Mapping of R&D structures in transdisciplinary areas: new biotechnology in food sciences. Scientometrics, 37(2), 313-335.
https://doi.org/10.1007/BF02093627
8. Korzhavykh, E. A. (2012). Scientometric Assessment of the Progress of Innovative Pharmacy in Russia. Russian Journal of General Chemistry, 82(3), 527-534.
https://doi.org/10.1134/S1070363212030310
9. Calero, C., van Leeuwen, T. N., Tijssen, R. J. W. (2007). Research cooperation within the bio-pharmaceutical industry: Network analyses of co-publications within and between firms. Scientometrics, 71(1), 87-99.
https://doi.org/10.1007/s11192-007-1650-y
10. Choi, J., Jun, S., Park, S. (2016). A Patent Analysis for Sustainable Technology Management. Sustainability, 8(7), 688. 
URL: http://www.mdpi.com/2071-1050/8/7/688/htm (Last accessed: 03.05.2017).
https://doi.org/10.3390/su8070688
11. Heeyong, Noh, Yeongran, Jo, Sungjoo, Lee (2015). Keyword selection and processing strategy for applying text mining to patent analysis. Expert Systems with Application, 42(9), 4348-4360.
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2015.01.050
12. Grimaldi, M., Cricelli, L., Di Giovanni, M., Rogo, F. (2015). The patent portfolio value analysis: A new framework to leverage patent information for strategic technology planning. Technological Forecasting and Social Change, 94, 286-302. 
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2014.10.013
13. Kortov, S. V., Shulgin, D. B., Tolmachev, D. Е., Yegarmina, A. D. (2017). Technology trends analysis using patent landscaping. Economy of Region, 13(3), 935-947 [in Russian].
https://doi.org/10.17059/2017-3-24
15. Poliakova, О. Yu., Shlykova, V. O. (2017). The Patenting of biotechnological developments in Ukraine: trends and structure. The Problems of Economy, 2, 124-131 [in Ukrainian].
16. Specialized DB “Inventors (Utility Models) in Ukraine” / Ukrainian Intellectual Property Institute (UKRPATENT). 
URL: http://base.uipv.org/searchINV/ (Last accessed: 03.05.2018).
17. SCImago Journal & Country Rank. 
URL: http://scimagojr.com (Last accessed: 10.02.2018).
18. Science Direct. 
URL: http://www.sciencedirect.com (Last accessed: 22.01.2018).
19. Vernadsky National Library of Ukraine. 
URL: http://nbuv.gov.ua/ (Last accessed: 19.04.2018).
20. WIPO IP Statistics Data Center / World Intellectual Property Organization. 
URL: https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm (Last accessed: 03.05.2018).