Розробка технології та створення дослідного устаткування для контактного зварювання опором твердосплавних зубів розпушувача барового ланцюга з матеріалу ВК-8

ЗаголовокРозробка технології та створення дослідного устаткування для контактного зварювання опором твердосплавних зубів розпушувача барового ланцюга з матеріалу ВК-8
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториКучук-Яценко, СІ, Гавриш, ВС, Руденко, ПМ, Наконечний, АО, Шевчук, СА, Завертанний, МС
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.01.077
Об'єм15
Проблема1
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination77-87
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Необхідність зварювання твердих сплавів зі сталлю виникає в інструментальній промисловості і в низці процесів у машинобудівній галузі при виготовленні твердосплавних заготовок, які за своїми габаритами або конфігурацією не можуть бути отримані звичайними методами порошкової металургії.
Проблематика. Виготовлення зубів розпушувача з твердих сплавів вольфрам-кобальтової групи ВК8 та сталі 40Х, є важливим та актуальним завданням для підвищення експлуатаційної надійності барового ланцюга. У світовій практиці при виготовленні його зубів використовують технологію пайки в індукторі або газовим полум’ям з припоями на основі срібла. Проте такий процес є низькопродуктивним та високовартісним.
Мета. Розробка високоефективної та відносно дешевої технології виготовлення зубів розпушувача барового ланцюга та експериментального обладнання для її реалізації.
Матеріали й методи. Дослідження проводились на промислових зразках із твердого сплаву ВК-8 та сталі 40Х. Мікроструктуру зварних з’єднань досліджували методами оптичної та електронної мікроскопії.
Результати. Розроблено технологію контактного зварювання опором твердосплавних зубів розпушувача барового ланцюга з матеріалу ВК-8 зі сталлю 40Х з використанням проміжного композиційного прошарку. Створено дослідне устаткування на основі машини для контактного зварювання та комп’ютерної системи управління. Металографічні дослідження зварних з’єднань показали відсутність у них дефектів. Проведені випробування зубів розпушувача барового ланцюга довели, що вони забезпечують належний ресурс експлуатації.
Висновки. Розроблена технологія та устаткування дозволяють значно знизити собівартість та підвищити продуктивність процесу зварювання порівняно з існуючими технологіями та здійснити заміщення зубів розпушувача барового ланцюга імпортного виробництва на власні розробки.
Ключові словакомп’ютерна система управління, контактне зварювання опором, проміжний композиційний прошарок, твердосплавні матеріали
Посилання
1. Повышение долговечности баровых цепей.
URL: http://scbist.com/xx1/24786-02-1999-povyshenie-dolgovechnosti-barovyh-ce...
(дата звернення 29.03.2018).
2. USA Patent №  US 8,426,762 B2. Kuchuk-Yatsenko V.S., Nakonechnyi A.A., Sakhatskiy A.G. Metod of  resistance butt welding using corrugated flux-filled metal inserts.
3.  Патент України UA 78378. Наконечний А.О., Кучук-Яценко В.С., Сахацький А.Г. Спосіб контактного зварювання опором.
4. Кучук-Яценко С.И., Зяхор И.В., Чернобай С.В., Наконечный А.А., Завертанный М.С. Структура соединений алюминида титана γ-TiAl при контактной стыковой сварке сопротивлением с использованием промежуточных прослоек. Автоматическая сварка. 2015. №9. С. 7–15.
5. Сварка твердых сплавов со сталями.
URL: http://mash-xxl.info/info/678604 (дата звернення 29.03.2018).
6. А. с. СССР № 1194630 А. Способ диффузионной сварки твердого сплава со сталью / В.И. Нечаев, А.В. Сергеев №3785935/25-27; заявл. 28.06.84; опубл. 30 11.85, Бюл. Ф 44.
7. Пайка металлокерамических твердых сплавов.
URL: http://www.drevniymir.ru/vostok02.html (дата звернення 29.03.2018).
8. Технологии пайки. Пайка металлокерамических твердых сплавов.
URL:  http://www.bsn-media.ru/?cat=48 (дата звернення 29.03.2018).
9. Рекомендации КЗТС по пайке пластин из твердого сплава.
URL: http://www.ritscomp.ru/TV_SP/rekomendacii/rekom_5.htm (дата звернення 29.03.2018).
10. Кривенко В.Г, Руденко П.М., Гавриш В.С. Компьютерная система управления КСУ КС02 для контактных точечных машин. Сварщик. 2004. № 3(37). С. 3.