Захист економічної конкуренції та інтелектуальна власність: пошук оптимальної моделі регулювання

ЗаголовокЗахист економічної конкуренції та інтелектуальна власність: пошук оптимальної моделі регулювання
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториУс, МВ, Тітко, ІА
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.02.043
Об'єм15
Проблема2
РубрикаПравова охорона інтелектуальної власності
Pagination43-56
МоваРосійська
Анотація
Вступ. Недотримання правил конкурентної боротьби часто є порушенням чужих прав інтелектуальної власності або їх неправомірне використання самими уповноваженими суб’єктами.
Проблематика. Вище викладене спричиняє блок проблем, пов’язаних із забезпеченням захисту економічної конкуренції та одночасною охороною прав інтелектуальної власності, а також недопущенням зловживання останніми, що часто призводить до обмеження конкуренції.
Мета. Вивчення законодавчого регулювання захисту економічної конкуренції та інтелектуальної власності як на національному, так і на міжнародному рівнях, а також дослідження взаємодії та узгодженості конкурентного законодавства і законодавства у сфері прав на результати інтелектуальної діяльності.
Матеріали та методи. Інформаційну основу дослідження склали законодавство України та міжнародно-правові акти, а також практика національних судів України, Суду ЄС та адміністративна практика Європейської Комісії. Методологічною основою слугували методи історичного, діалектичного, системного та логічного дослідження, формально-юридичний метод, метод порівняльного правознавства.
Результати. Встановлено взаємозв’язок між конкурентним правом і правом інтелектуальної власності, з’ясовано наслідки порушення балансу між ними (створення монополій, дроблення внутрішнього ринку, стагнація ринку), запропоновано шляхи уникнення зазначених негативних наслідків.
Висновки. В основі законодавчого регулювання захисту економічної конкуренції та здійснення прав інтелектуальної власності повинна лежати модель, відповідно до якої конкурентна поведінка передбачає дотримання чужих прав інтелектуальної власності, в свою чергу, поведінка власників таких прав не призводить до обмеження конкуренції та порушення прав споживачів.
Ключові словаінновації, інтелектуальна власність, антимонопольне регулювання, недобросовісна конкуренція, обмеження економічної конкуренції, результати інтелектуальної діяльності
Посилання
1. Лианос Я. Защита конкуренции и интеллектуальная собственность: спрос на новую модель регулирования, отвечающую динамике экономического развития. Закон. 2016. № 2. С. 46–62.
2. Сarrier M. Resolving the Patent-Antitrust Paradox Through Tripartite Innovation. Vanderbilt Law Review. 2003. № 56. P. 1047–1111.
3. Вenjamin S.M., Rai A.K. Fixing Innovation Policy: A Structural Perspective. The George Washington Law Review. 2008. № 77. P. 1–88.
4. Шугуров М.В. Международно-правовые основания защиты от недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности. Современное право. 2014. № 8. С. 121–128.
5. Безух О.В. Співвідношення законодавства щодо захисту від недобросовісної конкуренції із законодавством, яке регулює використання інших об’єктів інтелектуальної власності. Вісник господарського судочинства. 2001. № 1. С. 168–175.
6. Дозорцев В.А. Понятие исключительного права. Юридический мир. 2000. № 3. С. 4–11.
7. Еременко В.И. Соотношение интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции. Конкурентное право. 2014. № 3. С. 13–25.
8. Еременко В.И. Теоретические аспекты российского конкурентного права. Государство и право. 2002. № 2. С. 29–30.
9. Энтин К.В. Право конкуренции и охрана интеллектуальной собственности в практике суда ЕС и Европейской комиссии: дис. канд. юрид. наук: 12.00.10 / Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Москва, 2011. 176 с.
10. Дахно І.І. Антимонопольне право: курс лекцій. Київ: Четверта хвиля, 1998. 350 с.